Οι κατασκευές οδηγούν την οικονομία σε καλύτερες μέρες

Οι κατασκευές οδηγούν την οικονομία σε καλύτερες μέρες
Οι κατασκευές αποτελούν ένα από τα βασικά στοιχεία που βοήθησαν στο να βελτιωθεί το οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα σε επίπεδα υψηλότερα των τελευταίων 18 μηνών. Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ: Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στις Κατασκευές συνεχίζει να βελτιώνεται και τον Δεκέμβριο και διαμορφώνεται κατά 6 μονάδες υψηλότερα, στις 55,6, ελαφρώς ανώτερα σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή του επίδοση (50,8 μον.).
Σε κλαδικό επίπεδο, η τάση είναι καλύτερη στα Δημόσια Έργα, ενώ στις Ιδιωτικές Κατασκευές οι απαισιόδοξες προσδοκίες δεν μεταβάλλονται. Γενικά οι δυσμενείς προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων αμβλύνονται αισθητά, αν και σε όρους απασχόλησης οι αρνητικές προβλέψεις ενισχύονται.
 
Αναλυτικά, ο αρνητικός δείκτης των -60 μονάδων στις προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων αμβλύνεται, κινούμενος στις -43 μονάδες, με το 58% (από 69%) των επιχειρήσεων να διατυπώνει απαισιόδοξες προβλέψεις για το επίπεδο των εργασιών του το επόμενο τρίμηνο και το 15% (από 9%) να δηλώνει το αντίθετο.
 
 Από την άλλη πλευρά, οι προβλέψεις για την απασχόληση επιδεινώνονται, με το σχετικό δείκτη να κινείται στις -51 (από -46) μονάδες και το 57% (από 55%) των ερωτηθέντων να προβλέπουν μείωση των θέσεων εργασίας στον τομέα.

Στα υπόλοιπα στοιχεία δραστηριότητας, ο δείκτης των εκτιμήσεων για την τρέχουσα πορεία εργασιών των επιχειρήσεων μπορεί να κερδίζει έδαφος, κινούμενος στις -24 (από -33) μονάδες, αλλά είναι έντονα αρνητικός, ενώ οι μήνες εξασφαλισμένης δραστηριότητας περιορίζονται στους 7,1 (από 8,6). Στο πεδίο των τιμών, το σχετικό αρνητικό ισοζύγιο των -29 μονάδων αμβλύνεται οριακά στις -27 μονάδες, ενώ τέλος, διευρύνεται στο 9% (από 2%), το ποσοστό των επιχειρήσεων που αναφέρουν απρόσκοπτη επιχειρηματική λειτουργία.

Από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, το 33% επισημαίνει τη χαμηλή χρηματοδότηση, το 40% την ανεπαρκή ζήτηση και ένα 15% τους υπόλοιπους συγκυριακούς παράγοντες ως βασικότερα εμπόδια στη λειτουργία του.

Οι επιμέρους κλάδοι
 
Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στις Ιδιωτικές Κατασκευές παραμένει αμετάβλητος τον Δεκέμβριο σε σχέση με τον Νοέμβριο, στις 80,9 (από 80,4) μονάδες, αισθητά υψηλότερα πάντως σε σχέση με το περυσινό του επίπεδο (57,6 μονάδες).
 
 Από τις βασικές μεταβλητές του δείκτη, οι προβλέψεις για το επίπεδο προγραμματισμένων εργασιών δεν μεταβάλλονται (στις -22 μον. το ισοζύγιο), ενώ σταθερές παραμένουν και οι προβλέψεις για την απασχόληση του κλάδου (στις - 11 μον. ο δείκτης). Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα στοιχεία δραστηριότητας, οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα πορεία εργασιών των επιχειρήσεων κερδίζουν έδαφος, με το σχετικό δείκτη να κινείται στις +3 (από -10) μονάδες, ενώ οι μήνες εξασφαλισμένης δραστηριότητας διαμορφώνονται στους 6,3 (από 5,3). Στις τιμές, οι έντονες αποπληθωριστικές προσδοκίες εξομαλύνονται αισθητά (-13 από -54 μον. ο δείκτης), ενώ τέλος, αυξάνεται στο 20% (από 3%) το ποσοστό των επιχειρήσεων που δεν αναφέρουν προσκόμματα στη λειτουργία τους.
 
Από τις υπόλοιπες, το 27% δηλώνει την ανεπάρκεια χρηματοδότησης, το 36% τη χαμηλή ζήτηση και ένα 16% τους λοιπούς παράγοντες ως βασικότερα λειτουργικά εμπόδια. Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στις Κατασκευές Δημοσίων Έργων βελτιώνεται και τον Δεκέμβριο, αν και από πολύ χαμηλά επίπεδα κινούμενος στις 39,7 (από 33,2) μονάδες. Παραμένει όμως χαμηλότερα έναντι και της αντίστοιχης περσινής τιμής του (47,2 μον.). Ως προς το πρόγραμμα εργασιών του κλάδου, ο εξαιρετικά χαμηλός δείκτης των -76 μονάδων κερδίζει αισθητά έδαφος και διαμορφώνεται στις -54 μονάδες, ενώ στις προβλέψεις για την απασχόληση καταγράφεται αντίθετα πτώση 10 μονάδων στο σχετικό ισοζύγιο (στις -73 μον.).
 
Από τις επιχειρήσεις του κλάδου, το 76% (από 66%) αναμένει μείωση των θέσεων εργασίας και το 3% αύξηση. Στις υπόλοιπες μεταβλητές, ο δείκτης για τις εκτιμήσεις για τις τρέχουσες εργασίες των επιχειρήσεων κινείται στις -39 (από -43) μονάδες, ενώ στις τιμές, το αρνητικό ισοζύγιο διευρύνεται στις -35 (από -17) μονάδες. Τέλος, οι επιχειρήσεις που δηλώνουν απρόσκοπτη επιχειρηματική λειτουργία είναι μόλις 2%, όταν το 41% αναφέρει την ελλιπή ζήτηση, το 37% τη χαμηλή χρηματοδότηση και το 15% την τρέχουσα οικονομική κατάσταση ως τα κυριότερα εμπόδια λειτουργίας.

 

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές