Περιφέρεια Ηπείρου: Κινητικότητα με παραδόσεις αλλά και εντάξεις νέων έργων

Περιφέρεια Ηπείρου: Κινητικότητα με παραδόσεις αλλά και εντάξεις νέων έργων

Το Περιφερειακό Συμβούλιο στη χθεσινή του συνεδρίαση ενέκρινε την τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, προκειμένου να ανταποκριθεί στις νέες υποχρεώσεις που προκύπτουν από την υλοποίηση δράσεων της νέας προγραμματικής περιόδου. Η πρώτη τροποποίηση αφορά τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, με τη δημιουργία Τμήματος Κινήτρων, το οποίο θα έχει αρμοδιότητα για την παρακολούθηση μακροχρόνιων υποχρεώσεων για πράξεις συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από διαρθρωτικά ταμεία.

Επίσης στο Τμήμα Τεκμηρίωσης και Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων προβλέπεται η σύσταση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για τις αιτήσεις υπαγωγής δράσεων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από διαρθρωτικά ταμεία, θα γίνεται η παραλαβή των αιτήσεων, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των αιτήσεων υπαγωγής επενδύσεων και θα παρακολουθούνται οι μακροχρόνιες υποχρεώσεις των επενδύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου.

Η δεύτερη τροποποίηση αφορά τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, που θα επωμιστεί τη γενικότερη ευθύνη και εποπτεία της οργάνωσης, εφαρμογής και παρακολούθησης των υπομέτρων/δράσεών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Στην εν λόγω Διεύθυνση δημιουργείται και Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων, το οποίο -μεταξύ άλλων- θα έχει την αρμοδιότητα για τη διερεύνηση της δυνατότητας νέων εγγειοβελτιωτικών έργων καθώς και την εποπτεία και έλεγχο των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η τρίτη τροποποίηση αφορά τη Διεύθυνση Οικονομικού, στην οποία περιέρχονται οι αρμοδιότητες Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Έκδοσης Εντολής Πληρωμής Δαπανών, που έως τώρα ασκούνται από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών.

 

Δόθηκε στην κυκλοφορία η Γέφυρα Άννινου

Ένα σημαντικό έργο βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στο Εθνικό Δίκτυο της Ηπείρου, μετά από επίπονη προσπάθεια της Περιφέρειας ολοκληρώθηκε ως προς το βασικό φυσικό του αντικείμενο και ήδη δόθηκε στη χρήση χιλιάδων οδηγών και επιβατών. Πρόκειται για τη γέφυρα Άννινου, επί της Εθνικής Οδού Άρτας-Αντιρρίου, στην οποία τελείωσαν οι εργασίες διαπλάτυνσης και από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου παραδόθηκαν σε χρήση και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Το πλάτος της γέφυρας αυξήθηκε πλέον από τα επτά στα εννέα μέτρα, ενώ παράλληλα εκτελέστηκαν εργασίες και αποκατάστασης της προϋπάρχουσας γέφυρας.

Το έργο θα συμπληρωθεί με την τοποθέτηση στηθαίων σε όλο το απαιτούμενο μήκος, με την τελική ασφαλτόστρωση και την τελική διαγράμμιση επί της γέφυρας. Για τους λόγους αυτούς, η Διεύθυνση Τεχνικών συστήνει στους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να ακολουθούν με συνέπεια την εργοταξιακή σήμανση. Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία "Β. ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.", με το ποσό της σύμβασης να ανέρχεται σε 263.182 ευρώ (πλέον του ΦΠΑ).

 

Εντάξεις νέων κοινωνικών δομών στο Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020»

Νέες εντάξεις κοινωνικών δομών Δήμων της Ηπείρου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ήπειρος 2014-2020" υπέγραψε ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης.

Συγκεκριμένα δημιουργούνται Κέντρα Κοινότητας στους Δήμους Πρέβεζας και Ηγουμενίτσας, με προϋπολογισμό 112.320 ευρώ το καθένα. Ημερομηνία έναρξης των πράξεων ορίζεται η 01/02/2017 και λήξης η 31/7/2020.

Ωφελούμενοι/ες της πράξης είναι οι πολίτες που διαβιούν στην περιοχή παρέμβασης του Κέντρου Κοινότητας και κατά προτεραιότητα άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, παιδιά που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα», καθώς και μετανάστες, ΑμεΑ, Ρομά και γενικότερα ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

Κοινωνικό Παντοπωλείο και παροχής συσσιτίου/Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αρταίων

Με άλλη απόφαση του Περιφερειάρχη εντάσσονται στο Ε.Π. "Ήπειρος 2014-2020" δύο Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών του Δήμου Αρταίων με στόχο την αντιμετώπιση του φαινομένου της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Η πρώτη αφορά τη δημιουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου για 160 ωφελούμενους και η δεύτερη τη δημιουργία Κοινωνικού Φαρμακείου με τουλάχιστον 100 ωφελούμενους. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 416.520 ευρώ, ημερομηνία έναρξης της πράξης είναι η 1 Απριλίου 2ο17 και λήξης η 31η Μαΐου 2020.

Κοινωνικό Παντοπωλείο στο Δήμο Φιλιατών

Κοινωνικό Παντοπωλείο, θα λειτουργήσει ο Δήμος Φιλιατών, στο πλαίσιο των κοινωνικών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση της φτώχειας. Η σχετική πράξη με προϋπολογισμό 117.000 ευρώ, με απόφαση του Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, εντάσσεται στο Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020». Ως ημερομηνία έναρξης ορίστηκε η 1/4/2017 και λήξης η 31/5/2020. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δ. Φιλιατών, θα διασφαλίζει την σταθερή τροφοδοσία 110 περίπου οικογενειών κάθε μήνα, ενώ θα διαθέτει επίσης είδη ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα προϊόντα, είδη ένδυσης και υπόδησης, βιβλία, παιχνίδια, cd κ.λπ.

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές