Στο ΕΣΠΑ έργο αποχέτευσης και Βιολογικού στα Καλάβρυτα

Στο ΕΣΠΑ έργο αποχέτευσης και Βιολογικού στα Καλάβρυτα

Στο ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»,εντάσσεται, με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, το έργο αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων Καλαβρύτων. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.448.315,23 ευρώ.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου χωρίζεται σε 3 επιμέρους έργα τα οποία έχουν ως εξής:
Υποέργο 1
Υλοποίηση σε ποσοστό 32,16% των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων, ολοκλήρωση χωματουργικών εργασιών, κτιριακών υποδομών, καταθλιπτικού αγωγού και Α/Σ, εργασίες διαμόρφωσης και δοκιμαστική λειτουργία.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν αφορούν τα εξης:
- Καταθλιπτικός αγωγός: Έργα Π/Μ 9,5% και Η/Μ 30,00%,
- Φρεάτιο άφιξης προεπεξεργασίας έργα Π/Μ 0,00% και Η/Μ 26,40%,
- Βιολογικός αντιδραστήρας έργα Η/Μ 32,00%
- Δεξαμενή MRB έργα Η/Μ 29,90%,
- Απολύμανση έργα Π/Μ και Η/Μ 32,70%,
- Μονάδα επεξεργασίας ιλύος έργα Η/Μ 32,70%,
- Κτίριο διοίκησης έργα Π/Μ 2,50% και Η/Μ 88,70%,
- Δίκτυα περιβάλλοντος χώρου έργα Π/Μ 47,50% και Η/Μ 91,50%,
- Ηλεκτρολογικά σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου έργα Π/Μ 1,50% και Η/Μ 74,00%,
- Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου έργα Π/Μ 50,00% και Η/Μ 85,00%,
- Έργα διάθεσης έργα Π/Μ 39,50% και Η/Μ 95,00%

Υποέργο 2
Αφορά τα καθήκοντα τεχνικού συμβούλου από ιδιωτικό γραφείο για την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της κατά σκευής και δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου με βάση τις διατάξεις του Ν. 3316/05, και υλοποίηση σε ποσοστό 30,00% παρακολούθηση ολοκλήρωσης υποέργου 1 και διαχειριστικού κλεισίματος της πράξης.

Η παρούσα υπηρεσία αφορά στον έλεγχο και αποτίμηση της εκτέλεσης του φυσικού αντικειμένου για την υλοποίηση του αποχετευτικού δικτύου, Α/Σ και Ε.Ε.Λ. Καλαβρύτων. Η ανάδοχος υποβάλλει εκθέσεις και προβαίνει ελέγχους για την ποιότητα των εργασιών. Γνωμοδοτεί στην κατά το Ν3669/2008 υλοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης και εκτέλεσης των εργασιών.

Υποέργο 3
Αφορά στην ηλεκτροδότηση των Α/Σ και προβλέπεται να κατασκευαστεί από τη ΔΕΗ και τον Δ. Καλαβρύτων.
Με την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ, αναμένεται το επόμενο διάστημα και η δημοπράτησή του. Δικαιούχος και φορέας υλοποίησης της πράξης είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και χρονικός στόχος για την ολοκλήρωσή της, η 30/06/2018.

(Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ένταξη της πράξης στο ΕΣΠΑ, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.ymeperaa.gr/images/apofaseis-entaxhs/axones/14/14_5003537.PDF)

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές