Κρήτη: Στο ΕΣΠΑ εντάσσονται έργα ύδρευσης 44,3 εκατ. ευρώ

Κρήτη: Στο ΕΣΠΑ εντάσσονται έργα ύδρευσης 44,3 εκατ. ευρώ

Στο ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» εντάσσεται, με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, το έργο ύδρευσης Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη καθώς και τα έργα ενίσχυσης ταμιευτήρα φράγματος Αποσελέμη από το οροπέδιο Λασιθίου, με συνολικό προϋπολογισμό   44.298.510,02 ευρώ.

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης είναι τμηματοποιημένο και περιλαμβάνει τα κάτωθι υποέργα:

1ο ΥΠΟΕΡΓΟ: Αφορά στα έργα εκτροπής υδάτων του Οροπεδίου Λασιθίου με σκοπό την ανακούφιση του Οροπεδίου, με ταχεία απαγωγή των πλημμυρικών υδάτων που κατακλύζουν το Οροπέδιο Λασιθίου τουλάχιστον μια φορά το έτος και παράλληλα την επίτευξη της ενίσχυσης του υδατικού δυναμικού του ταμιευτήρα Αποσελέμη με τα πλεονάζοντα αυτά πλημμυρικά ύδατα. Συνοπτικά, το έργο περιλαμβάνει:

- Τα έργα εκτροπής υδάτων Οροπεδίου Λασιθίου,

- Τη σήραγγα Οροπεδίου–ταμιευτήρα Αποσελέμη συμπεριλαμβανομένων και των έργων εισόδου των νερών της σήραγγας στο Οροπέδιο,

- Τα έργα κατάντη εξόδου Σήραγγας Οροπεδίου,

- Διευθέτηση χειμάρρου Αποσελέμη από την περιοχή του έργου καταστροφής ενέργειας μέχρι τον ταμιευτήρα Αποσελέμη και τεχνικά οδογεφυρών,

- Σύνταξη μελετών και λοιπών εργασιών.

2ο ΥΠΟΕΡΓΟ: Αφορά στη δαπάνη επίβλεψης αρχαιολογίας και σωστικών ανασκαφών που πιθανόν να προκύψουν κατά την υλοποίηση του έργου.

3ο ΥΠΟΕΡΓΟ: Αφορά την κατασκευή των απαραίτητων έργων και τις συνδέσεις με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.

4ο ΥΠΟΕΡΓΟ: Αφορά στην παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Διαχείρισης, ο οποίος πρόκειται να απασχοληθεί καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των έργων παρέχοντας υποστήριξη και υποβοηθώντας τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και την Προϊσταμένη Αρχή

5ο ΥΠΟΕΡΓΟ: Αφορά την δαπάνη των αναγκαίων απαλλοτριώσεων.

Με την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ αναμένεται το επόμενο διάστημα και η δημοπράτησή του. Δικαιούχος και φορέας υλοποίησης της πράξης είναι ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. ενώ χρονικός στόχος για την υλοποίησή της ορίστηκε για τις 31/12/2018. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ένταξη της πράξης στο ΕΣΠΑ πατήστε εδώ.

 

Ypodomes.com

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές