Τον Δεκέμβριο μετατέθηκε η δημοπράτηση της Υποθαλάσσιας Σαλαμίνας

Τον Δεκέμβριο μετατέθηκε η δημοπράτηση της Υποθαλάσσιας Σαλαμίνας

Εγκρίθηκε από το υπουργείο Οικονομίας η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος της πρώτης φάσης του δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού, με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης της μελέτης, κατασκευής χρηματοδότησης, λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης του έργου της υποθαλάσσιας οδικής ζεύξης της Σαλαμίνας, έως την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2015.

Την απόφαση που δημοσιεύεται σήμερα στο Διαύγεια υπογράφει ο (πρώην πλέον) αναπληρωτής υπουργός Χρήστος Σπίρτζης και όπως αιτιολογείται, η εταιρεία VINCI CONCESIONS ζήτησε με αίτημα της παράταση τουλάχιστον δύο μηνών  από την προθεσμία υποβολής φακέλων για την πρώτη φάση του διαγωνισμού.

Το υπουργείο, όπως ανακοίνωσε, έκρινε σκόπιμη την ικανοποίηση των αιτημάτων με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία των ενδιαφερομένων και την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης του διαγωνισμού όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος.

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές