Εγνατία: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών συντήρησης

Εγνατία: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών συντήρησης

Η Εγνατία Οδός ΑΕ εξέδωσε Δελτίο Τύπου προς ενημέρωση του κοινού σχετικά με εργασίες συντήρησης που θα έχουν ως αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας. Αναλυτικά:

«Σας ενημερώνουμε ότι προκειμένου να εκτελεστούν προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης ηλεκτροφωτισμού της σήραγγας Νέστου, η οποία βρίσκεται μεταξύ των Α/Κ Χρυσούπολης και Βανιάνου, θα ληφθούν τα ακόλουθα μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας:

- Αποκλεισμός του αριστερού κλάδου του αυτοκινητόδρομου, από τη χ.θ. Η515,7 (Α/Κ Βανιάνου) έως τη χ.θ. Η507,2 (ύψος χωριού Παράδεισος), με ταυτόχρονη εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων μέσω του Α/Κ Βανιάνου, στην Εθνική Οδό Νο 2. Επάνοδος στον αυτοκινητόδρομο από τον κλάδο ανόδου Παράδεισου (Α2-ΚΛ 34/06). Θα ισχύσει για το χρονικό διάστημα 13 έως 14.12.2016.

- Αποκλεισμός του δεξιού κλάδου του αυτοκινητόδρομου, από τη χ.θ. Κ508,7 (ύψος χωριού Θαλασσιά) έως τη χ.θ. Κ515,3 (Α/Κ Βανιάνου), με ταυτόχρονη εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων μέσω του κλάδου εξόδου της Θαλασσιάς (Α2 ΚΛ34/05), στην Εθνική Οδό Νο 2. Επάνοδος στον αυτοκινητόδρομο από τον Α/Κ Βανιάνου. Θα ισχύσει για το χρονικό διάστημα 15 έως 16.12.2016 και για τις 19.12.2016.

Η ρύθμιση της κυκλοφορίας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1016/11/129-α΄/12.12.16 Απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης.»

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές