Εγνατία Οδός: Σε δημοπράτηση ο Σταθμός Διοδίων Θεσσαλονίκης

Εγνατία Οδός: Σε δημοπράτηση ο Σταθμός Διοδίων Θεσσαλονίκης

Σε δημοπράτηση έβγαλε η Εγνατία Οδός το έργο κατασκευής Σταθμού Διοδίων Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για ακόμα ένα διαγωνισμό της Εγνατίας που πρέπει έναν-έναν να κατασκευάσει και να θέσει σε λειτουργία όλους τους προβλεπόμενους σταθμούς.

Η δημοπράτηση του έργου θα γίνει στις 21 Φεβρουαρίου 2017. Η διάρκεια υλοποίησης της κατασκευής πρέπει να γίνει σε 10 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Υπολογιστικά, αν τα έργα ξεκινήσουν το καλοκαίρι, τότε ο νέος σταθμός διοδίων θα λειτουργήσει την Άνοιξη του 2018.

Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι η Εγνατία Οδός. Η χρηματοδότηση του έργου δεν σχετίζεται με το ΕΣΠΑ.

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Βασικό σχέδιο του έργου είναι η κατασκευή του Σταθμού Διοδίων Θεσσαλονίκης επί της Εγνατίας οδού, όπως αποτυπώνεται στην Κ.Υ.Α. 6686/14.11.2014. Στο τεχνικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται οι απαραίτητες εργασίες διαπλάτυνσης οδοστρώματος, η κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και η μετατόπιση των παράπλευρων οδών, όπου απαιτούνται, για την διαμόρφωση και κατασκευή της χοάνης του σταθμού διοδίων, η κατασκευή κατάλληλου οδοστρώματος, κατασκευής κτιρίου διοίκησης και οικίσκων εισπρακτόρων, νησίδες η προμήθεια και εγκατάσταση του Η/Μ εξοπλισμού, η κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου και η σήμανση — ασφάλιση στην περιοχή του σταθμού διοδίων και κάθε άλλη εργασία ώστε να καταστεί ο Σταθμός Διοδίων έτοιμος προς λειτουργία. Στο έργο περιλαμβάνονται εργασίες χωματουργικών, τεχνικών, οδοστρωσίας, ασφαλτικών, φωτισμού, σήμανσης — ασφάλειας οδού, οικοδομικών, ύδρευσης, αποχέτευσης και Η/Μ εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.

ypodomes.com

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές