Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Κόμβο Μαρκοπούλου

Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Κόμβο Μαρκοπούλου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της νέας εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας, στο ύψος του Α/Κ Μαρκοπούλου, θα τεθούν ισχύ από 28 Νοεμβρίου έως 23 Δεκεμβρίου, λόγω εργασιών κατασκευής κυκλικού κόμβου.

Συγκεκριμένα, οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σε μια προκαταρκτική και τρεις φάσεις, ως ακολούθως:

Προκαταρκτική Φάση : Αποκλεισμός της δεξιόστροφης σύνδεσης της Π.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας προς την Επαρχ. Οδό Μαλακάσας – Ωρωπού, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, σε απόσταση εξήντα (60,00) μέτρων προ της διασταύρωσης Π.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας με την Επαρχ. Οδό Μαλακάσας - Ωρωπού, συνολικού πλάτους επτά (7,00) μέτρων.

Αποκλεισμός της δεξιόστροφης σύνδεσης της Π.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας προς την Επαρχ. Οδό Μαλακάσας – Ωρωπού, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, σε απόσταση πενήντα (50,00) μέτρων προ της διασταύρωσης Π.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας με την Επαρχ. Οδό Μαλακάσας - Ωρωπού, συνολικού πλάτους τεσσάρων (4,00) μέτρα.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται στο εναπομένον τμήμα του οδοστρώματος συνολικού πλάτους επτά (7,00) μέτρων, που θα εξυπηρετεί και τις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας.

ΦΑΣΗ Α’: Σύγκλιση των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας στον κλάδο της Επαρχ. Οδού Μαλακάσας – Ωρωπού (κατεύθυνση προς Ωρωπό), προς το αριστερό ρεύμα αυτής, σε απόσταση εκατόν πενήντα (150,00) μέτρων πριν την διασταύρωση με την Π.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, μέσου πλάτους εννέα (9,00) μέτρων σε σφηνοειδή κατάληψη, με παραχώρηση προτεραιότητας από την Επαρχ. Οδό Μαλακάσας – Ωρωπού στην Π.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας. Η κυκλοφορία των οχημάτων και για τις δύο κατευθύνσεις, θα γίνεται σε συνολικό πλάτος οδοστρώματος επτά (7,00) μέτρων (3,50 μέτρων ανά κατεύθυνση).

Παρέκκλιση του ρεύματος κυκλοφορίας της Επαρχ. Οδού Μαλακάσας – Ωρωπού (κατεύθυνση προς τη Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας), προς το δεξιό ρεύμα κυκλοφορίας και μείωση πλάτους του διαθέσιμου οδοστρώματος σε επτά (7,00) μέτρα (3,50 μέτρα ανά κατεύθυνση), σε απόσταση εκατόν εξήντα (160,00) μέτρων πριν την διασταύρωση και μέσου πλάτους δέκα (10,00) μέτρων σε σφηνοειδή κατάληψη, με παραχώρηση προτεραιότητας από την Επαρχ. Οδό Μαλακάσας – Ωρωπού στην Π.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας.

​ΦΑΣΗ Β’: Σύγκλιση των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας στον κλάδο της Επαρχ. Οδού Μαλακάσας – Ωρωπού (κατεύθυνση προς Ωρωπό), προς το δεξιό ρεύμα αυτής, σε απόσταση εκατόν πενήντα (150,00) μέτρων πριν την διασταύρωση και μέσου πλάτους εννέα (9,00) μέτρων σε σφηνοειδή κατάληψη, με παραχώρηση προτεραιότητας από την Επαρχ. Οδό Μαλακάσας – Ωρωπού στην Π.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας. Η κυκλοφορία των οχημάτων και για τις δύο κατευθύνσεις, θα γίνεται σε συνολικό πλάτος οδοστρώματος επτά (7,00) μέτρων (3,50 μέτρων ανά κατεύθυνση).

Παρέκκλιση του ρεύματος κυκλοφορίας της Επαρχ. Οδού Μαλακάσας – Ωρωπού (κατεύθυνση προς Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας), προς το αριστερό ρεύμα κυκλοφορίας και μείωση πλάτους του διαθέσιμου οδοστρώματος σε επτά (7,00) μέτρα (3,50 μέτρα ανά κατεύθυνση), σε απόσταση εκατόν εξήντα (160,00) μέτρων πριν την διασταύρωση και μέσου πλάτους δέκα (10,00) μέτρων σε σφηνοειδή κατάληψη, με παραχώρηση προτεραιότητας από την Επαρχ. Οδό Μαλακάσας – Ωρωπού στην Π.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας.

ΦΑΣΗ Γ’: Εκτέλεση υπολειπόμενων εργασιών (κατασκευή τμημάτων νησίδων και κυκλικής πλατείας), κατόπιν της τελικής διαμόρφωσης του κόμβου, με εγκατάσταση περιμετρικής εργοταξιακής προειδοποιητικής σήμανσης σε ζώνη τετρακοσίων (400,00) μέτρων. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται κανονικά.

Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή, κατά τις ώρες 07:00΄έως 17:00΄ και Σάββατο κατά τις ώρες 07:30΄έως 14:30΄. Κατά τη διάρκεια των εργασιών δεν θα διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων.

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές