Στο ΕΣΠΑ 2014-2020 εντάσσεται αποχετευτικό έργο στην περιοχή του Βόλου

Στο ΕΣΠΑ 2014-2020 εντάσσεται αποχετευτικό έργο στην περιοχή του Βόλου

Στο ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», εντάσσεται με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης το έργο αποχέτευσης ακαθάρτων στο παραλιακό μέτωπο Μαλακίου-Βόλου (Β' Φάση). Ο προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε 17.209.960,97 ευρώ.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή των απαιτούμενων έργων για τη βελτίωση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Βόλου, καθώς και στην κάλυψη των οικισμών Β' και Γ' προτεραιότητας (κατά την οδηγία 91/271) σε λειτουργικές ΕΕΛ και δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων. Η παρούσα Β' Φάση περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποέργα:

1. «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ»: Περιλαμβάνει εργασίες για την ολοκλήρωση της κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης της Αγριάς του Δήμου Βόλου και την παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Στη Β' Φάση προβλέπεται η κατασκευή 9.180,21 μέτρων αγωγών PVC διαμέτρου 200mm και 3.208,34 μέτρων αγωγών PE διατομών 225mm, 280mm, 355mm για την ολοκλήρωση του δικτύου βαρύτητας.

2. «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ ΕΕΛ ΔΕΥΑΜΒ»: Περιλαμβάνει εργασίες για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των λυμάτων της Αγριάς σε υφιστάμενο αντλιοστάσιο της ΔΕΥΑΜΒ και την παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Στη Β' Φάση προβλέπεται η ολοκλήρωση της κατασκευής των 4 αντλιοστασίων (υπολειπόμενο ποσοστό Α1 και Α2: 40%, Α3 και Α4: 45%) και η κατασκευή 2.099,45 μέτρων καταθλιπτικού αγωγού PE, διατομών DN 125mm, 140mm, 315mm, 355mm.

3. «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ, ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΒΟΛΟΥ–ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΕΛ ΔΕΥΑΜΒ»: Περιλαμβάνει τη Μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων παραλιακού μετώπου Βόλου-επέκτασης ΕΕΛ ΔΕΥΑΜΒ, καθώς και οι υποστηρικτικές μελέτες, αδειοδοτήσεις, τεύχη δημοπράτησης των υποέργων, έτσι ώστε αυτά να είναι ώριμα και έτοιμα προς δημοπράτηση και κατασκευή. Η μελέτη περιλαμβάνει τα εσωτερικά δίκτυα των οικισμών Χρυσή Ακτή Παναγιάς, Μάραθος, Αγ. Γεώργιος Κυνηγών, Βελανιδιά, Κριθαριά, Μαλάκι, Πλατανίδια, Άνω και Κάτω Λεχωνίων. Περιλαμβάνονται επίσης αντλιοστάσια και αγωγοί μεταφοράς των λυμάτων για τα δύο παραλιακά μέτωπα (Ν. Αγχίαλος-Βόλος και Μαλάκι-Βόλος). Τέλος περιλαμβάνει την επέκταση των υφιστάμενων ΕΕΛ της ΔΕΥΑΜΒ, αναγκαία για την υποδοχή των λυμάτων των προαναφερόμενων οικισμών, καθώς και της ΔΕ Νέας Αγχιάλου.

4. «ΕΠΕΚΤΑΣΗ Ε.Ε.Λ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Γ' ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΙΑΣ ΚΑΙ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ»: Περιλαμβάνει τις εργασίες επέκτασης των ΕΕΛ του Βόλου για την υποδοχή των λυμάτων των οικισμών Γ' προτεραιότητας (Αγριάς και Ν. Αγχιάλου), όπως θα οριστικοποιηθούν από τη σχετική μελέτη.

5. «ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ»: Περιλαμβάνει τις εργασίες για την ηλεκτροδότηση των περιγραφόμενων αντλιοστασίων ακαθάρτων για τα προαναφερθέντα υποέργα (όπως προκύψει από τη σχετική μελέτη).

6. «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ»: Περιλαμβάνει τις απαιτούμενες εργασίες αρχαιολογικού χαρακτήρα που θα προκύψουν ως αποτέλεσμα Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής Κωδικός ΟΠΣ: 5003800 (Κωδ. Απόφασης: 2487) Σελίδα 4 της κατασκευής των προαναφερθέντων υποέργων.

Με την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ αναμένεται το επόμενο διάστημα και η δημοπράτησή του. Δικαιούχος και φορέας υλοποίησης της πράξης είναι η ΔΕΥΑ μείζονος περιοχής Βόλου και χρονικός στόχος για την ολοκλήρωσή της η 11/12/2020. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ένταξη πατήστε εδώ.


Ypodomes.com

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές