Στο ΕΣΠΑ 2014-2020 αποχετευτικά έργα στο Δήμο Διονύσου

Στο ΕΣΠΑ 2014-2020 αποχετευτικά έργα στο Δήμο Διονύσου

Στο ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», εντάσσεται με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης το έργο κατασκευής δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων στις δημοτικές κοινότητες Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης και Σταμάτας του Δήμου Διονύσου (Β' Φάση). Ο προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε 33.846.076,93 ευρώ.

Πιο αναλυτικά το έργο περιλαμβάνει τα εξής υποέργα:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Ολοκλήρωση των μελετών που αφορούν το υποέργο 3 δηλαδή τα απαιτούμενα έργα ολοκλήρωσης του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού του Αγ. Στεφάνου και τα δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων των οικισμών Ραπεντώσας και Πευκόφυτου συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων έργων μεταφοράς τους.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Η ολοκλήρωση του έργου κατασκευής δικτύων αποχέτευσης στους οικισμούς Αγ. Στέφανο, Ροδόπολη, Σταμάτα, Κρυονέρι και Διόνυσο που ξεκίνησε στην Α' Φάση. Υπολείπεται η κατασκευή δικτύου συνολικού μήκους 89.914,5 μ καθώς και των τριών αντλιοστασίων.

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Το σύνολο του υποέργου 4 περιλαμβάνεται στη Β' Φάση. Πρόκειται για τη κατασκευή του δικτύου συλλογής και μεταφοράς λυμάτων στο υπόλοιπο του οικισμού του Αγ. Στεφάνου, καθώς και στους οικισμούς Ραπεντώσας και Πευκόφυτου για την κάλυψη των οικισμών με πληθυσμό 17.400 ι.κ. στην 20ετία, σε ποσοστό 100%. Περιλαμβάνει μήκος δικτύου 69km περίπου και 4 αντλιοστάσια μεταφοράς.

ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Περιλαμβάνεται εξολοκλήρου στη Β' Φάση και αφορά τη Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση του Φορέα στην διαγωνιστική διαδικασία ανάδειξης των αναδόχων κατασκευής των έργων, στην παρακολούθηση της κατασκευής, καθώς στη διαχείριση των έργων.

ΥΠΟΕΡΓΟ 5: Σύνδεση των αντλιοστασίων ακαθάρτων με την Δ.Ε.Η. ή/και ΟΤΕ. Περιλαμβάνεται εξολοκλήρου στη Β' Φάση.

ΥΠΟΕΡΓΟ 6: Το σύνολο του υποέργου που αφορά αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες στις Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης και Σταμάτας του Δ. Διονύσου θα υλοποιηθεί εντός της Β' Φάσης.

Με την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ αναμένεται το επόμενο διάστημα και η δημοπράτησή του. Δικαιούχος και φορέας υλοποίησης της πράξης είναι οι Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμου Διονύσου με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης 31/12/2020. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ένταξη της πράξης πατήστε εδώ


Ypodomes.com

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές