Τα αιολικά «πρασινίζουν» το ενεργειακό μείγμα με ταχύτητα... 20 MW/μήνα

Τα αιολικά «πρασινίζουν» το ενεργειακό μείγμα με ταχύτητα... 20 MW/μήνα

Με βήμα σταθερό συνεχίζει η διείσδυση των ΑΠΕ στο διασυνδεδεμένο σύστημα σύμφωνα και με τα πιο πρόσφατα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ). Όπως προκύπτει από το Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, που αφορά στον μήνα Δεκέμβριο 2017, οι προβλέψεις για την εξέλιξη της εγκατεστημένης ισχύος, τουλάχιστον κατά τους πρώτους μήνες του 2018, παρουσιάζουν μία μεσοσταθμική αύξηση της τάξης των 30 MW/μήνα, η οποία εν πολλοίς οφείλεται στην δυναμική αύξηση των αιολικών.

Υπενθυμίζεται, ότι σύμφωνα με το δελτίο ΗΕΠ, που εκδίδει ο Λειτουργός, οι μονάδες ΑΠΕ έχουν σταθερή πρωτιά πλέον στο διασυνδεδεμένο σύστημα, έστω και με βραχεία κεφαλή, από τον αμέσως επόμενο τύπο καυσίμου, φτάνοντας τον Νοέμβριο 2017,  τα 4.963 MW εγκατεστημένης ισχύος (έναντι 4.658 MW των μονάδων φυσικού αερίου και 3.912 MW λιγνιτικών μονάδων), ακόμα κι αν αυτό δεν αποτυπώνεται ακόμα σε επίπεδο ημερήσιας παραγωγής (όπου πρωταγωνιστεί ο λιγνίτης).

Συνολικά, η απόκλιση των προβλέψεων στο Δελτίο Δεκεμβρίου, σχετικά με την εξέλιξη της εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, άγγιξε το -34% (σε σχέση με τον 10/17). Οι προβλέψεις του ΛΑΓΗΕ καλύπτουν χρονικό ορίζοντα 2 ετών και αναθεωρούνται κάθε μήνα, βάσει των πραγματικών στοιχείων διείσδυσης που προκύπτουν. 

Στο παρόν Δελτίο, η (τελική) η διείσδυση ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ για το έτος 2017 «κλείδωσε» στα 259,4 MW και η κατανομή της είναι 253 MW για τα Αιολικά, 3 MW για τα Φωτοβολταϊκά (μαζί με τα Φ/Β σε στέγες), 2,9 MW για τα ΜΥΗΣ, 2,8 MW για τη Βιομάζα και 0,1 MW για τα ΣΗΘΥΑ. Η υπόθεση διείσδυσης για το έτος 2018 είναι 343 MW και η κατανομή της διείσδυσης είναι 229 MW για τα Αιολικά, 92 MW για τα Φωτοβολταϊκά (συνολικά), 11 MW για τα ΜΥΗΣ, 7 MW για τη Βιομάζα και 3 MW για τα ΣΗΘΥΑ.

Ο ίδιος ρυθμός διείσδυσης προβλέπεται και για το έτος 2019. Για τα Φ/Β του ειδικού προγράμματος στεγών η πρόβλεψη διείσδυσης εξακολουθεί να θεωρείται μηδενική μετά το 2014, καθώς το ενδιαφέρον εστιάζεται πλέον στο net-metering και γίνεται βάσιμη υπόθεση ότι η πλειοψηφία των νέων εγκαταστάσεων θα υπαχθούν σε αυτό το καθεστώς. Αναφορικά με τους εθνικούς ενεργειακούς στόχους του 2020, η Ελλάδα έχει «πιάσει» τον στόχο των Φ/Β, διαθέτοντας ήδη 2.229 MW (έναντι 2.200 MW), αλλά υπολείπεται κατά πολύ στα αιολικά στα οποία βρίσκεται ακόμα στα 2.600 MW περίπου, έναντι του ανέφικτου, πλέον, στόχου των 7.500 MW. Δύσκολος αλλά πιο διαχειρίσιμος φαίνεται ωστόσο ο στόχος των 4.650 MW, σε σχέση με τα 3.399 MW της υφιστάμενης ισχύος στα υδροηλεκτρικά. Πολύ έδαφος μένει να καλυφθεί σε βιοαέριο-βιομάζα (61 MW σήμερα έναντι 350 MW του στόχου) και στα ηλιοθερμικά που πρέπει να πιάσουμε από 0... 250, επίσης στην επόμενη διετία. 

Αξιοσημείωτο είναι πάντως ότι, σύμφωνα με τα τρέχοντα στοιχεία, τον Δεκέμβριο του 2019, αναμένεται αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος των ΑΠΕ κατά 747 MW. Η εκτίμηση της μέσης τιμής της ΟΤΣ για το έτος 2018 είναι 52 €/MWh, η οποία χρησιμοποιείται και στους υπολογισμούς των προβλέψεων του Ειδικού Λογαριασμού για το έτος 2019.

 

Φίλιππος Παναγόπουλος-ypodomes.com

 

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές