Σήμερα στο ΤΙΤΑΝΙΑ η ημερίδα για την οδική ασφάλεια στην Ελλάδα

Σήμερα στο ΤΙΤΑΝΙΑ η ημερίδα για την οδική ασφάλεια στην Ελλάδα

Η νέα ενημερωτική ημερίδα της εταιρείας Unisteel Μ.Ε.Π.Ε, η οποία έχει ως αντικείμενο εργασιών την εμπορία και παραγωγή ειδών χάλυβα, σε συνεργασία με την εταιρεία Uniworks IKE, η οποία αναλαμβάνει την πιστοποιημένη τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, με θέμα: «Η οδική ασφάλεια στην Ελλάδα: από το παρελθόν… στο μέλλον», θα διεξαχθεί στην Αθήνα, σήμερα Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017, στις 9:00π.μ. στο Ξενοδοχείο Τιτάνια.

Η εν λόγω ημερίδα έχει ως στόχο την ενημέρωση και την πολύπλευρη επιμόρφωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων στο πλαίσιο των ραγδαίων εξελίξεων που συντελούνται στον χώρο της οδικής ασφάλειας.

Η συγκεκριμένη ημερίδα πραγματοποιείται με αφορμή την επιτυχή διεξαγωγή των επίσημων δοκιμών πρόσκρουσης ενός νέου στηθαίου ασφαλείας οδών, η οποία οδήγησε στην πιστοποίηση ενός επαναστατικά σχεδιασμένου (παγκόσμια πατέντα) μονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας ερείσματος, που τοποθετείται με έμπηξη στην τομή του πρανούς επιχώματος με την επιφάνεια του φυσικού εδάφους. Σκοπός της ημερίδας είναι η προώθηση και μετάδοση όλων των ουσιωδών συμπερασμάτων από την υλοποίηση των εν λόγω δοκιμών, καθώς και η επισήμανση της αναγκαιότητας ασφάλισης όλων των εθνικών και επαρχιακών δρόμων της Ελλάδας.

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές