2ο Συνέδριο Υποδομών-Μεταφορών: Προτάσεις για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Υποδομών και τη Χρηματοδότηση των έργων από τον Πρόεδρο του ΤΕΕ

2ο Συνέδριο Υποδομών-Μεταφορών: Προτάσεις για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Υποδομών και τη Χρηματοδότηση των έργων από τον Πρόεδρο του ΤΕΕ

«Να προχωρήσουμε σε Στρατηγικό Σχεδιασμό Υποδομών και Υβριδική Χρηματοδότηση», τόνισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός στο 2ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών που συνδιοργανώνουν το www.ypodomes.com και το www.metaforespress.gr.

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, καθώς όπως είπε, μετά το τρέχον ΕΣΠΑ, δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός για τους χρηματοδοτικούς πόρους της επόμενης προγραμματικής περιόδου. 

Μάλιστα, ο κ. Στασινός πρότεινε τη δημιουργία του Hellenic Green Works Initiative: Ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο για Πράσινα έργα. «Διατυπώνουμε συγκεκριμένη πρόταση για εμπροσθοβαρή χρήση, πριν τη λήξη των μνημονίων και των δεσμεύσεων προς τους δανειστές, των πόρων του Πράσινου Ταμείου για «πράσινα» έργα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η πρόταση εμπλέκει την άμεση προώθηση έργων περιβαλλοντικού ισοζυγίου για μείωση των επιπτώσεων από την αυθαίρετη δόμηση και την ανθρωπογενή δραστηριότητα στις περιοχές με τη μεγαλύτερη περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Αφορά τη δημιουργία ενός ή περισσότερων χρηματοδοτικών εργαλείων αφενός με προεξόφληση των ταμειακών ροών του Πράσινου Ταμείου από τα πρόστιμα των αυθαιρέτων και αφετέρου τη δημιουργική χρήση των ρευστών διαθεσίμων του Ταμείου για παροχή εγγύησης, χωρίς αποδέσμευσή τους από τις μνημονιακές υποχρεώσεις και τον συνυπολογισμό τους στους οικονομικούς δείκτες της Γενικής Κυβέρνησης.

Όπως σημείωσε, με βάση τα σήμερα στοιχεία, υπάρχουν στο Πράσινο Ταμείο διαθέσιμα 2,7 δις ευρώ, δεσμευμένα λόγω μνημονίου με νομοθετική ρύθμιση, ενώ πρόσθεσε ότι μέσω των προστίμων για τα αυθαίρετα, τα επιπλέον έσοδα για το μπορεί να φθάσουν τα επόμενα χρόνια στο 1,3 δις ευρώ. Ενώ, πρότεινε επιπλέον δυνατότητες χρηματοδότησης πράσινων έργων μέσω καινοτόμων χρηματοδοτικών μηχανισμών, όπως τα πράσινα ομόλογα, και τις συνεπενδύσεις με άλλους φορείς, όπως η ΕΤΕπ.

Επιπλέον, σε στρατηγικό επίπεδο, ο πρόεδρος του ΤΕΕ πρότεινε τη δημιουργία  «διεπιστημονικής ομάδας υψηλού προφίλ για σύνταξη σχεδίου Προοπτικής Διερεύνησης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της χώρας, σε μορφή σεναρίων – εναλλακτικών και σε βάθος 10ετίας και 20ετίας, ώστε να αποτελέσει τη βάση ενός Στρατηγικού Εθνικού Αναπτυξιακού Σχεδίου», όπως είπε.

Πρότεινε επίσης να υπάρξει ειδικό Σχέδιο Αναγκαίων Έργων Υποδομής για την υπηρέτηση των αναπτυξιακών στόχων σε βάθος 10ετίας και 20ετίας, με ταυτόχρονη διερεύνηση πιθανών χρηματοδοτικών λύσεων.

«Τα δύο αυτά αναπτυξιακά σχέδια θα πρέπει να έχουν ενσωματωμένες τις δυνατότητες αναθεώρησης και προσαρμογής - όπου και όταν χρειάζεται -  και θα πρέπει να αποκτήσουν κοινή πολιτική αποδοχή, ανεξαρτήτως κόμματος που κυβερνά ή βρίσκεται στην εξουσία», ανέφερε ο κ. Στασινός.

 

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές