Εκδήλωση για τους Μηχανικούς και την Επιχειρηματικότητα διοργανώνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ

Εκδήλωση για τους Μηχανικούς και την Επιχειρηματικότητα διοργανώνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ

Οι επιχειρηματικές δεξιότητες με τις οποίες πρέπει να είναι εφοδιασμένος ο μηχανικός στη σύγχρονη ανταγωνιστική αγορά εργασίας, αποτελούν το αντικείμενο εκδήλωσης που οργανώνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ με πρωτοβουλία της Μόνιμης Επιτροπής Ανταγωνιστικότητας-Επιχειρηματικότητας-Καινοτομίας και θέμα: «Μηχανικοί και Επιχειρηματικότητα – Εκπαίδευση και Δεξιότητες.»

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μ. Αλεξάνδρου 49) την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου και ώρα 18:00.

Στη διάρκειά της, θα παρουσιαστούν από τον Πρόεδρο της Μόνιμης Επιτροπής Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Ιωάννη Τσιτσόπουλο, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, τα αποτελέσματα έρευνας με θέμα «Επιχειρηματικότητα και Νέοι Μηχανικοί», ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση στρογγυλής τράπεζας στην οποία συμμετέχουν οι:

- Πάρις Μπίλλιας, Πρόεδρος ΤΕΕ/ΤΚΜ

- Δρ. Κωνσταντίνος Κατσιφαράκης, Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής, ΑΠΘ.

- Δρ. Γρηγόρης Πενέλης, Πολιτικός Μηχανικός, Μsc DCI Penelis Consulting Engineers S.A.

- Γλυκερία Βαρσάμη, Μηχανολόγος Μηχανικός, ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ – ΒΑΡΣΑΜΗ & Συνεργάτες

- Δρ. Κύρος Υάκινθος, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

- Κωστής Καγγελίδης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ΓΝΩΜΩΝ Α.Ε., Πρόεδρος ΣΕΠΒΕ

- Δρ. Παναγιώτης Κουβράκης, Μηχανολόγος Μηχανικός, ΒΕΤΑ CAΕ Systems.

Η εκδήλωση έχει στόχο να παρουσιάσει την αναγκαιότητα εκπαίδευσης των Μηχανικών σε δεξιότητες και γνώσεις επιχειρηματικής κατεύθυνσης προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας ως προς την επαγγελματική τους προοπτική.

Η επιχειρηματικότητα αποτελεί σήμερα τη σύγχρονη διάσταση της επαγγελματικής εξέλιξης των μηχανικών, ιδιαίτερα των νέων. Τα δε τεχνικά έργα απαιτούν δεξιότητες και γνώσεις από έναν Μηχανικό που εκτείνονται πέρα από τα όρια του τεχνικού αντικειμένου σε θέματα χρηματοοικονομικής και επιχειρηματικής αντιμετώπισης των τεχνικών έργων. Δεξιότητες που θα πρέπει να παρέχουν τα Πολυτεχνεία.

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές