Αύριο στο κτίριο του ΤΜΕΔΕ η ημερίδα για την στρατηγική μεταρρυθμίσεων στον κατασκευαστικό κλάδο

Αύριο στο κτίριο του ΤΜΕΔΕ η ημερίδα για την στρατηγική μεταρρυθμίσεων στον κατασκευαστικό κλάδο

Με στόχο να αναστραφεί η σημερινή πολυεπίπεδη κρίση που βιώνει ο κλάδος των υποδομών - κατασκευών και συνακόλουθα οι μελετητικές και κατασκευαστικές εταιρείες της χώρας ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ), ο Σύνδεσμος Ελληνικών Εταιρειών - Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ) και ο Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων (ΣΤΕΑΤ) διοργανώνουν την Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 09:30 εκδήλωση στο Αμφιθέατρο του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων - ΤΜΕΔΕ (Π.Π. Γερμανού 3-5, Αθήνα) με θέμα: «Στρατηγική Μεταρρυθμίσεων στον Κατασκευαστικό Κλάδο: Μνημόνιο Συναντίληψης Φορέων».

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η επισήμανση με εμπεριστατωμένα στοιχεία και δεδομένα, των προβλημάτων αλλά και των ευκαιριών του σημερινού περιβάλλοντος στον κλάδο των υποδομών-κατασκευών, καθώς και η ανάδειξη των προϋποθέσεων ανάκαμψής του, ως κρίσιμου πυλώνα της αναπτυξιακής πορείας της χώρας.

Στην εκδήλωση, της οποίας την έναρξη των εργασιών έχει προσκληθεί να κηρύξει ο Πρόεδρος της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, θα παρουσιαστεί η σημασία των πρόσφατων νομοθετικών ρυθμίσεων στον τομέα των παραχωρήσεων και των αποκρατικοποιήσεων κατά την υλοποίηση των μεγάλων έργων υποδομής, οι συνθήκες που πρέπει να πληρούνται κατά τη διαγωνιστική διαδικασία για τη διασφάλιση της αρχής του ελεύθερου ανταγωνισμού, ενώ θα παρουσιαστούν προτάσεις μεταρρυθμιστικών δράσεων, όπως η θεσμοθέτηση Εθνικού Συμβουλίου Στρατηγικής για τις Υποδομές-Κατασκευές, η σύσταση φορέα ανάπτυξης και λειτουργίας Εθνικού Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων, η αξιοποίηση του ιδιωτικού τομέα στις διαδικασίες επίβλεψης και διαχείρισης των μελετών και των έργων, οι
εναλλακτικές μέθοδοι επίλυσης διαφορών, κ.ά.

Τέλος, στην εκδήλωση θα επισημοποιηθεί η απόφαση συστράτευσης των φορέων εκπροσώπησης της εργοληπτικής και μελετητικής δραστηριότητας για την κατάστρωση και προώθηση ενός Σχεδίου Δράσεων και Πρωτοβουλιών για την εξυγίανση, ανάκαμψη και ανάπτυξη του κλάδου.

Πατήστε εδώ για να δείτε το Πρόγραμμα του Συνεδρίου

 

 

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές