Διφορούμενη η εικόνα στα δίκτυα μεταφορών της χώρας στο τέλος του 2018

Διφορούμενη η εικόνα στα δίκτυα μεταφορών της χώρας στο τέλος του 2018

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών του Δ' τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Δ' τριμήνου 2017, παρουσίασε μείωση 2,4%, έναντι αύξησης 11,0% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2017 προς το 2018.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ο μέσος ετήσιος δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,5% το 2018 σε σύγκριση με το 2017. Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις πλωτές μεταφορές του Δ ́ τριμήνου 2018,σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Δ ́ τριμήνου 2017, παρουσίασε αύξηση 10,2% έναντι μείωσης 2,2% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2017 προς το 2016.

Ο μέσος ετήσιος δείκτης παρουσίασε μείωση 0,5% το 2018 σε σύγκριση με το 2017. Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις αεροπορικές μεταφορές του Δ ́ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Δ ́ τριμήνου 2017, παρουσίασε αύξηση 5,9%, έναντι αύξησης 15,1% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2017 προς το 2016.

Ο μέσος ετήσιος δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,9% το 2018 σε σύγκριση με το 2017. Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στην αποθήκευση και στις υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες του Δ ́ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Δ ́ τριμήνου 2017, παρουσίασε αύξηση 2,7%, έναντι αύξησης 17,1% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2017 προς το 2016.

Ο μέσος ετήσιος δείκτης παρουσίασε αύξηση 8,1% το 2018 σε σύγκριση με το 2017. Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις δραστηριότητες των ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών, υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες του Δ' τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Δ ́ τριμήνου 2017, παρουσίασε αύξηση 31,7%, έναντι αύξησης 5,9% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2017 προς το 2016. Ο μέσος ετήσιος δείκτης παρουσίασε αύξηση 28,4% το 2018 σε σύγκριση με το 2017.

 

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές