Νέος διαγωνισμός για νεοκλασικό ακίνητο επί της Βαλτετσίου στο κέντρο της Αθήνας

Νέος διαγωνισμός για νεοκλασικό ακίνητο επί της Βαλτετσίου στο κέντρο της Αθήνας

Στις 5 Ιουνίου αναμένεται να εκκινηθεί ο νέος διαγωνισμός νεοκλασικού ακινήτου στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα, στην οδό Βαλτετσίου 17. Το κτίριο υπάγεται στην Υπηρεσία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων (ΥΠΑΑΠΕΔ), η οποία έχει «τρέξει» επιτυχώς κι άλλους διαγωνισμούς στην «καρδιά» της πρωτεύουσας, όπως ενδεικτικά καθίσταται η περίπτωση του «La Mirage» στην Ομόνοια, που προσφάτως παρουσίασε το bizness.gr.

Ο διαγωνισμός αυτός αφορά, λοιπόν, στην εκμίσθωση του διατηρητέου κτιρίου επί της οδού Βαλτετσίου 17, ιδιοκτησίας ειδικότερα του Ταμείου Αεροπορικής Άμυνας, επιφάνειας συνολικά 484,00 τ.μ. (εκ των οποίων 146,00 τ.μ. υπογείου, 163,00 τ.μ. ισογείου, 175,00 τ.μ. 1ου Ορόφου) και οικοπέδου 334,84 τ.μ., αντικειμενικής αξίας 211.507,20 ευρώ, με τιμή εκκίνησης του ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού το ποσό των 36.000 ευρώ ως ετήσιο μίσθωμα. Δηλαδή μιλάμε για ένα ποσό της τάξης των 3.000 ευρώ ανά μήνα και ποσοστό ετήσιας αναπροσαρμογής του μισθώματος, ίσο με το 100% της ετήσιας μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μηνιαίου μισθώματος.

Όπως έχει γίνει γνωστό από τα στοιχεία που έχουν ήδη αναρτηθεί, η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δώδεκα έτη από την ημερομηνία υπογραφής του μισθωτηρίου, με δυνατότητα παράτασης για άλλα δώδεκα χρόνια.

Ως συνηθίζεται σε τέτοιες περιπτώσεις, ο μισθωτής που θα πλειοδοτήσει έχει υποχρέωση να καταβάλλει το 50% του μισθώματος για τους πρώτους δώδεκα μήνες της μίσθωσης, προκειμένου να εξασφαλιστούν έτσι οι απαιτούμενες για τη λειτουργία της επιχείρησης άδειες, χωρίς αυτό να αναστέλλει την παραπάνω αναπροσαρμογή του μισθώματος.

Ο διαγωνισμός θα είναι δημόσιος και ηλεκτρονικός, ενώ σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία να καταθέσουν τα δικαιολογητικά μέχρι τις 3 Ιουνίου, δηλαδή 2 μέρες πριν την επίσημη εκκίνηση του διαγωνισμού.

Όλοι οι συμμετέχοντες, υποχρεούνται να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, η οποία να καλύπτει τουλάχιστον ποσό ίσο με ποσοστό 2% επί συνολικού προσφερόμενου αρχικού ανταλλάγματος (δηλαδή 8.640 ευρώ), με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα (συστημικής) τράπεζας ή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή από οποιοδήποτε άλλο οργανισμό που έχει δικαίωμα από το νόμο να παρέχει τέτοιου είδους εγγυητικές επιστολές. Είτε ακόμα, με την κατάθεση του παραπάνω ποσού σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της Υπηρεσίας (σ.σ. ΥΠΑΑΠΕΔ).

Σύμφωνα με πληροφορίες το ενδιαφέρον για το νεοκλασικό ακίνητο της Βαλτετσίου 17 είναι ήδη μεγάλο, ενώ το κτίριο προορίζεται για επένδυση τύπου hostel ή boutique ξενοδοχείου.

 

Πηγή: bizness.gr

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές