Sonae Sierra: Αύξηση 9% στο πρώτο εξάμηνο του 2017

Sonae Sierra: Αύξηση 9% στο πρώτο εξάμηνο του 2017

Η Sonae Sierra κατέγραψε Καθαρά Κέρδη ύψους €64,2 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2017, αυξημένα κατά 9% σε σύγκριση με τα €59,0 εκατ. που κατεγράφησαν την αντίστοιχη περίοδο το περασμένο έτος. Στο θετικό αυτό αποτέλεσμα συνεισέφεραν τα υψηλότερα EBIT, το καλύτερο Οικονομικό Αποτέλεσμα και η υψηλότερη Δημιουργηθείσα Αξία σε Επενδύσεις Ακινήτων.

Συνολικά τα EBIT έφτασαν τα €50,0 εκατ., αυξημένα κατά 6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος

Τα Άμεσα Κέρδη ανήλθαν σε €30,2 εκατ., βελτιωμένα κατά 13% συγκριτικά με το πρώτο εξάμηνο του 2016. Το συγκεκριμένο στοιχείο αντικατοπτρίζει τα υψηλότερα EBIT σε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας σε Ευρώπη και Βραζιλία, καθώς και τα καλύτερα Οικονομικά Αποτελέσματα.

Τα Έμμεσα Κέρδη ανήλθαν σε €34 εκατ., από €32,2 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του προηγουμένου έτους, λόγω της θετικής επίδρασης της πτώσης των αποδόσεων στην Ευρώπη, οδηγώντας σε υψηλότερη Δημιουργηθείσα Αξία σε Επενδύσεις Ακινήτων.

Στο ευρωπαϊκό χαρτοφυλάκιο, οι πωλήσεις των καταστημάτων αυξήθηκαν κατά 6,9%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2016, με σημαντική αύξηση στη Ρουμανία, λόγω του ανοίγματος του ParkLake στο Βουκουρέστι. Επιπλέον, αύξηση εμφανίζεται επίσης στην Πορτογαλία κατά 7,1% καθώς και στην Ισπανία κατά 5,2%, στοιχεία τα οποία αντανακλούν τη συνεχιζόμενη οικονομική ανάκαμψη. Οι πωλήσεις καταστημάτων στη Βραζιλία σημείωσαν κατακόρυφη άνοδο, αυξημένες κατά 7,3% σε βραζιλιάνικα ρεάλ.

Το γενικό ποσοστό πληρότητας του χαρτοφυλακίου είχε ελαφρώς καθοδική πορεία «αγγίζοντας» το 95,8%, μειούμενο κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2016, λόγω μικρών μεταβολών στο παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο. Ωστόσο, η πληρότητα αναρριχήθηκε στο 95,5% στη Ρουμανία, σε σύγκριση με 88,6% ένα έτος νωρίτερα, ως αποτέλεσμα του ανοίγματος του ParkLake.

Στην Ευρώπη, τα ποσοστά πληρότητας υπήρξαν μάλλον σταθερά με 96,9%, σε σύγκριση με 97,1% πέρυσι την ίδια περίοδο, ενώ στη Βραζιλία μειώθηκαν από 93% στο 92,3%. Οι συνολικές μισθώσεις αυξήθηκαν κατά 8,9% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2016, αυξημένες κατά 9,7% στην Ευρώπη και κατά 6% στη Βραζιλία (σε Βραζιλιάνικα Ρεάλ), σημαντικά άνω του μέσου ποσοστού πληθωρισμού για την εν λόγω περίοδο σε αμφότερες τις αγορές.

Σύμφωνα με τον Fernando Guedes Oliveira, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Sonae Sierra, «Η αύξηση στα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2017, επιβεβαιώνει την επιτυχία της στρατηγικής μας και αντικατοπτρίζει τη δυναμική προσέγγιση διαχείρισης που έχουμε υιοθετήσει. Η Εταιρεία συνέχισε να εφαρμόζει τη στρατηγική της ανακύκλωσης κεφαλαίων, προχωρώντας σε εξαγορές μέσω της Iberia Coop, μέσω της Socimi ORES, του επενδυτικού σχήματος της Sonae Sierra με την ισπανική εταιρεία οικονομικών υπηρεσιών Bankinter, καθώς και μέσω μιας νέας κοινοπραξίας που συστάθηκε με την AXA IM. Για μία ακόμη φορά, οι δραστηριότητες μας στον τομέα παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών αναπτύσσονται όπως ακριβώς και στις προηγούμενες περιόδους».

Η στρατηγική ανακύκλωσης κεφαλαίων οδηγεί σε εξαγορές

Η επιτυχημένη στρατηγική ανακύκλωσης κεφαλαίων της Sonae Sierra περιλαμβάνει αρκετές εξαγορές.

Ενώ από τη μία πλευρά η Iberia Coop (στην οποία η Sonae Sierra διαθέτει μερίδιο συμμετοχής 10%) απέκτησε το 100% του Albufeira Retail Park, από την άλλη πλευρά η ORES (η Ανώνυμη Εταιρεία μαζί με τη Bankinter, όπου η Sonae Sierra είναι ο λειτουργικός εταίρος και κάτοχος συμμετοχής ποσοστού 3,75%) απέκτησε πέντε ακίνητα: δύο στην Πορτογαλία (Portimão Retail Center και Media Market Braga) και τρία στην Ισπανία (Forum Leioa, Forum Galar και Mercadona Oviedo).

Επίσης, η Εταιρεία ολοκλήρωσε την αγορά του Área Sur Shopping Centre στην Ισπανία, το οποίο διαχειρίζεται η Sonae Sierra και αποτελεί κοινοπραξία με ποσοστά συμμετοχής 85/15% ανάμεσα στην AXA Investment Managers–Real Assets και τη Sonae Sierra. Το Área Sur, που βρίσκεται στη Χερέθ, διαθέτει συνολική εκμισθώσιμη επιφάνειας 47.000 m2 και υποδέχεται σχεδόν 7 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως. Το κέντρο εξυπηρετεί μια ευρύτερη ζώνη περίπου 450.000 ανθρώπων και είναι ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα στην Ανδαλουσία.

Εστιάζοντας στην παροχή υπηρεσιών και σε έργα ανάπτυξης

Στους πρώτους έξι μήνες του έτους, η Sonae Sierra ενίσχυσε σημαντικά τη δραστηριότητα της στον τομέα παροχής υπηρεσιών, με την υπογραφή συνολικά 89 νέων συμβάσεων. Στο πρώτο τρίμηνο, υπεγράφησαν 84 συμβάσεις για υπηρεσίες ανάπτυξης «αγγίζοντας» συνολικά το ποσό των €7,5 εκατομμυρίων, καθώς και 4 νέες συμβάσεις διαχείρισης ακινήτων αξίας €1,1 εκατ., συμβάλλοντας με θετικό τρόπο στα Άμεσα Αποτελέσματα της Sonae Sierra. 

Τα τρέχοντα έργα ανάπτυξης της Εταιρείας περιλαμβάνουν 6 projects: Nuremberg, Designer Outlet Malaga (Ισπανία), Zenata (Μαρόκο), Cucuta (Κολομβία) και οι επεκτάσεις των NorteShopping και Centro Colombo στην Πορτογαλία.

Οι κατασκευαστικές εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει στο McArthurGlen Designer Outlet Malaga (Ισπανία). Η συγκεκριμένη κοινοπραξία, με ποσοστά συμμετοχής 50/50 μεταξύ των McArthurGlen και Sonae Sierra, αντιπροσωπεύει επένδυση ύψους €115 εκατομμυρίων, δημιουργώντας νέους χώρους λιανικών πωλήσεων έκτασης 30.000 m2. Στα εγκαίνιά του το 2018 θα προσφέρει στους καταναλωτές ένα ισχυρό μείγμα περισσοτέρων από 100 επωνύμων προϊόντων.

Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV) και Χρηματοοικονομικοί Δείκτες

Η Sonae Sierra υπολογίζει τη NAV της εταιρείας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που δημοσίευσε το 2007 η INREV (Ευρωπαϊκός Συνεταιρισμός Επενδυτών σε μη Εισηγμένους Επενδυτικούς Τίτλους Ακινήτων). Βάσει αυτής της μεθόδου, στις 30 Ιουνίου 2017, η NAV της Sonae Sierra ανήλθε στο €1,4 δισεκ., μειωμένη κατά 1,8% σε σύγκριση με την NAV που καταγράφηκε το Δεκέμβριο του 2016.Η συγκεκριμένη υποχώρηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην καταβολή μερίσματος ύψους €74,8εκατ. και στις δυσμενείς επιπτώσεις της υποτίμησης του Βραζιλιάνικου Ρεάλ, που αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τα Καθαρά Κέρδη. Εξαιρουμένης της επίδρασης της συναλλαγματικής ισοτιμίας, η NAV θα αυξανόταν κατά 0,2%.

Η Sonae Sierra  διατήρησε τη συντηρητική και ισορροπημένη  μακροπρόθεσμη στρατηγική σε επίπεδο δανεισμού και αντιστάθμισης κινδύνου. Η κεφαλαιακή διάρθρωση στηρίζεται σε μέση περίοδο λήξης χρέους τα 3,8 έτη, εκ του οποίου το 42% με αντισταθμιζόμενα επιτόκια. 

Η Sonae Sierra εξακολουθεί να επιδεικνύει καλή πρόσβαση σε χρηματοδότηση χρέους. Το μέσο κόστος δανεισμού της Sonae Sierra είναι μειωμένο κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με εκείνο του 2016 και επί του παρόντος βρίσκεται στο 3,4%. Αν εξαιρεθεί η Βραζιλία, το μέσο κόστος του δανεισμού ανέρχεται στο 2,8%. Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες αναδεικνύουν τη συνετή και σταθερή προσέγγιση, καθώς και την οικονομική ισχύ του ισολογισμού της Εταιρείας.

 

 

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές