Ισχυρό ενδιαφέρον για το 7ετές ομόλογο της Aegean - Στα 527,7 εκατ. ευρώ οι προσφορές

Ισχυρό ενδιαφέρον για το 7ετές ομόλογο της Aegean - Στα 527,7 εκατ. ευρώ οι προσφορές

Άκρως επιτυχημένη ήταν η έξοδος της Aegean Airlines στις αγορές με 7ετές ομόλογο, του οποίου η απόδοση έφτασε 2,6 φορές πάνω από τον αρχικό στόχο των 150-200 εκατ. ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, οι προσφορές έφτασαν στα 527,7 εκατ. ευρώ με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 3,6%.
Αναλυτικά η επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας:

«Η Τράπεζα Πειραιώς και η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των ομολογιών της εταιρείας "ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (εφεξής η "Εταιρεία") προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 07.03.2019, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 3401/2005, όπως ισχύει, και το άρθρο 3 παρ. 5 της Απόφασης 19/776/13.02.2017 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι διατέθηκαν συνολικά 200.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία EUR 1.000 εκάστη (οι "Ομολογίες") με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους EUR 200 εκατ.

Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε EUR 527,7 εκατ.

Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,60%, το επιτόκιο των Ομολογιών σε 3,60% και η τιμή διάθεσης των Ομολογιών σε EUR 1.000 εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.

Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 120.000 Ομολογίες (60% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές και β) 80.000 Ομολογίες (40% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές».

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους ενδιαφερομένους, το «παρών» έδωσαν η ΕΒRD και η Black Sea Trade and Development Bank.

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές