Η ΤΟΜΗ μειοδότησε στο έργο επέκτασης του Βενιζέλειου Νοσοκομείου με 15,8εκ.ευρώ

Η ΤΟΜΗ μειοδότησε στο έργο επέκτασης του Βενιζέλειου Νοσοκομείου με 15,8εκ.ευρώ

Κανονικά προχωρά η διαγωνιστική διαδικασία για ένα από τα πλέον αναμενόμενα έργα στην Κρήτη. Στις 25 Απριλίου 2017 διεξήχθη η πολυαναμενόμενη δημοπράτηση για το έργο επέκτασης του Βενιζέλειου Νοσοκομείου με τίτλο "Κατασκευή νέων πτερύγων στο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου «Βενιζέλειο-Πανάνειο», 3o υποέργο: «ανέγερση νέων πτερύγων».

Μέσα από τη διαδικασία κατάθεσης προσφορών τελικά επικράτησε η εταιρεία ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ (του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ) με ποσοστό έκπτωσης 61,62%. Το κυρίως έργο έχει να κάνει με την ανέγερση ενός νέου τριώροφου κτιρίού. Το κόστος του έργου είναι 15.827.642,27 ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 12.764.227,64 ευρώ). Περιλαμβάνονται έργα οικοδομικά, οδοποιία, πρασίνου, Η/Μ κ.α.

Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι η Περιφέρεια Κρήτης. Τώρα το έργο εφόσον δεν αντιμετωπίσει άλλα θέματα θα προχωρήσει στην προσυμβατική περίοδο και την κατάθεση της σύμβασης στο Ελεγκτικό Συνέδριο προς έγκριση. Ακολούθως θα έχουμε την υπογραφή της σύμβασης και την εκκίνηση της κατασκευαστικής περιόδου. Η διάρκεια της σύμβασης είναι 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Αυτό σημαίνει πως αν τα έργα ξεκινήσουν μέχρι το τέλος του 2017 τότε θα ολοκληρωθούν στα τέλη του 2019.

Το έργο αναμένεται να κινητοποιήσει σύσσωμη την κατασκευαστική κοινότητα η οποία αντιμετωπίζει πρωτοφανή λειψυδρία σε νέα έργα. Η χρηματοδότηση του έργου προέρχετα από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγκεκριμένα από το ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020..

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο ανήκει στις κατηγορίες έργων «οικοδομικών» και «Η/Μ» του άρθρου 100 του Ν.3669/08

Το έργο αφορά την κατασκευή προσθήκης τριώροφου κτιρίου Νοσηλευτικών Μονάδων στο Γ.Ν.Η. «Βενιζέλειο — Πανάνειο». Το κτίριο αυτό θα είναι συνδεδεμένο και θα λειτουργεί σε συνεργασία και συμπληρωματικά με το υφιστάμενο Νοσοκομείο σε όλα τα επίπεδα. Η συνολική δυναμικότητα των νέων πτερύγων σε κλίνες ανέρχεται συνολικά σε 80 κλίνες Παθολογικής Νοσηλευτικής Μονάδας, 3 κλίνες σε Εφημερία και 3 κλίνες σε Μονάδα ειδικών λοιμώξεων.

Η συνολική μικτή επιφάνεια των νέων πτερύγων θα είναι 6 530 m² κατανεμημένη σε 4 επίπεδα (Υ/I/1ος/2ος) συν 570 m² ημιυπαίθριοι χώροι. Παράλληλα διαμορφώνεται ο περιβάλλον χώρος με τη δημιουργία χώρων πρασίνου, προσπελάσεων, δικτύων κ.λπ.

Για την κατασκευή προβλέπονται οι συνήθεις εργασίες κτιριακών έργων όπως: Θεμελίωση και φέροντας οργανισμού, Αρχιτεκτονικές εργασίες (τοιχοποιίες, σοβάδες, επενδύσεις, δάπεδα, κουφώματα, κ.λπ.), Η/Μ εργασίες.

ypodomes.com

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές