Η Κ/Ξ ΛΑΤΟΜΙΚΗ- ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ μειοδότησε στο έργο για το Νέο Δημαρχιακό Μέγαρο Αγίας Παρασκευής

Η Κ/Ξ ΛΑΤΟΜΙΚΗ- ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ μειοδότησε στο έργο για το Νέο Δημαρχιακό Μέγαρο Αγίας Παρασκευής

Ένα από τα σημαντικότερα κτιριακά έργα της Αττικής οδεύει προς υπογραφές καθώς προχωρά ο διαγωνισμός για την κατασκευή του Νέου Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής. Μέσα από τη διαγωνιστική διαδικασία η Κ/Ξ ΛΑΤΟΜΙΚΗ-ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ μειοδότησε με 49,11%. Το έργο είχε αρχικό κόστος 21,08εκατ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 17εκατ.ευρώ).

Φορέας Υλοποίησης είναι η Περιφέρεια Αττικής. Το έργο δημοπρατήθηκεί στις 30 Ιουλίου και η αποσφράγιση των προσφορών έγινε στις 3 Αυγούστου 2018. Η χρηματοδότηση του εργου προέρχεται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας.

Η διάρκεια των έργων είναι 30 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Αυτό σημαίνει πως αν το έργο ξεκινήσει την ερχόμενη Άνοιξη, τότε θα ολοκληρωθεί χοντρικά στα τέλη του 2022.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η σύμβαση αφορά στην «Ανέγερση νέου δημαρχιακού μεγάρου, Δήμου Αγίας Παρασκευής». Το κληροδότημα στο οποίο προγραμματίζεται η ανέγερση του δημαρχιακού μεγάρου, αποτελεί οικόπεδο με πρόσωπο επί της οδού Αγίου Ιωάννου 7 - 9, στο οικοδομικό τετράγωνο, με αριθμό 22, που προορίζεται αποκλειστικά για αυτόν τον σκοπό, όπως προκύπτει από την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου της Αγίας Παρασκευής, σύμφωνα με το με το 27.1.1970 Διάταγμα, ΦΕΚ 27Δ της 19.2.1970 και το οποίο περιγράφεται με τα στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΑ στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε η τεχνική υπηρεσία του δήμου και που επισυνάπτεται στον φάκελο της μελέτης (Σχέδιο Τ). Έχει δε, εμβαδόν 3.691,05 τ.μ..

Το κτίριο του νέου δημαρχιακού μεγάρου Αγίας Παρασκευής, αποτελείται από τρία (3) υπόγεια, ισόγειο, ημιόροφο, τέσσερεις (4) ορόφους ανωδομής, εκ των οποίων ο ένας (1) (προτελευταίος όροφος) δεν καλύπτει όλη την κάτοψη της ανωδομής, παρά μόνο ένα (1) μέρος στη δυτική πλευρά του κτιρίου. Η τελευταία στάθμη είναι κεκλιμένη από τον άξονα 3 (στάθμη + 15,5 m) έως τον άξονα 9 (στάθμη +20,53m), ενώ στην υπόλοιπη κάτοψη έχει μια ελαφριά κλίση 2 %, για την απορροή των ομβρίων υδάτων.

ypodomes.com

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές