Η ΚΤΥΠ λύνει τα κτιριακά προβλήματα του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου

Στην αποκατάσταση των κτιριακών προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου θα προχωρήσει η ΚΤΥΠ ΑΕ. Για τον λόγο αυτό, επισκέφτηκε την Ερμούπολη, ο Πρόεδρος της ΚΤΥΠ ΑΕ, Γεώργιος Μπιτάκος, συνοδευόμενος από αρμόδιο Μηχανικό της Εταιρείας, κατόπιν πρόσκλησης της Διοικήτριας του ΓΝ Σύρου, Μαργαρίτας Μπουραντά.

Η Διοικήτρια του Νοσοκομείου ζήτησε την συνδρομή της ΚΤΥΠ ΑΕ στην επίλυση προβλημάτων που προκαλούνται από ελάττωμα στους αρμούς διαστολής. Συζητήθηκε, ακόμη, η ανάληψη από την Εταιρεία της γενικότερης συντήρησης του κτιρίου.

Ο Πρόεδρος της ΚΤΥΠ ΑΕ διαβεβαίωσε για την πρόθεση της Διοίκησης να συμβάλλει στην επίλυση των προβλημάτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου και άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες της Εταιρείας θα προωθήσουν τις απαραίτητες διαδικασίες.

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές