Πάτρα: Σύσκεψη φορέων για την κομποστοποίηση και την διαχείριση βιοαποβλήτων

Πάτρα: Σύσκεψη φορέων για την κομποστοποίηση και την διαχείριση βιοαποβλήτων

Σύσκεψη φορέων για την κομποστοποίηση προδιαλεγμένων οργανικών απορριμμάτων, πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο την Τετάρτη, 14 Ιουνίου. Η συνάντηση έγινε κατόπιν πρόσκλησης του Δήμου Πατρέων σε μεγάλους παραγωγούς οργανικών αποβλήτων, με στόχο την συνεργασία των εμπλεκομένων φορέων για την καλύτερη οργάνωση της δράσης του Δήμου σχετικά με την συλλογή των οργανικών αποβλήτων, τα οποία εν συνεχεία θα κομποστοποιηθούν.

Όπως αποτυπώνεται στο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του   Δήμου Πατρέων επικεντρώνεται σε προσεκτικά σχεδιασμένες και στοχευμένες δράσεις για την χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων μέσω της συνεργασίας με μεγάλους παραγωγούς βιοαποβλήτων (λαϊκές αγορές, φοιτητικές εστίες, λαχαναγορά, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, KETX, καταστήματα εστίασης κ.λπ.).

Στην τρέχουσα φάση ο Δήμος συντάσσει μελέτη για την ρεαλιστική εκτίμηση της μάζας των βιοαποβλήτων που μπορούν να συλλεχθούν με στόχο την σωστή χωροθέτηση των καφέ κάδων και της χωρητικότητας αυτών. Σε καμία περίπτωση ο Δήμος δεν επιθυμεί να γεμίσει την πόλη της Πάτρας με καφέ κάδους με μία κίνηση, διότι εγκυμονεί ο κίνδυνος να γίνουν συμπληρωματικά υποκατάστατα των πράσινων κάδων με το ίδιο περιεχόμενο (σύμμεικτα). Στην σχεδιαζόμενη δράση προβλέπεται πλέον της προμήθειας και στοχευμένης χωροθέτησης των καφέ κάδων και η δωρεάν διάθεση από τον Δήμο βιοδιασπώμενων σάκων (διαφόρων όγκων) για την συλλογή των βιοαποβλήτων. Επίσης συμπεριλαμβάνονται εκστρατείες ενημέρωσης–ευαισθητοποίησης των δημοτών που θα διεξάγει ο Δήμος Πατρέων ώστε να υπάρξει αύξηση της συλλογής βιοαποβλήτων μέσω της διαλογής αυτών στην πηγή.

Κατά την συνάντηση διαπιστώθηκε ότι οι παρευρισκόμενοι φορείς είναι αρωγοί και απόλυτα θετικοί να συνεισφέρουν σε αυτή την δράση γεγονός που κρίνεται πολύ ενθαρρυντικό στο πρόγραμμα που ξεκινάει ο Δήμος. Θα ακολουθήσουν και άλλες συναντήσεις με τους φορείς των μεγάλων παραγωγών οργανικών αποβλήτων με στόχο την συνεργασία όλων για την επιτυχία του προγράμματος. 

 

 

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές