Ρόδος: ολοκληρώθηκε και τίθεται σε λειτουργία το νέο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών

Ρόδος: ολοκληρώθηκε και τίθεται σε λειτουργία το νέο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών

Πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη Παρασκευή 4 Αυγούστου 2017 η παράδοση-παραλαβή σε υπηρεσιακό επίπεδο του νέου υπερσύγχρονου Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) του Δήμου Ρόδου παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Χατζηδιάκου Φώτη, του Αντιδημάρχου Καθαριότητας και Ανακύκλωσης κ. Παλαιολόγου Μιχάλη, του ειδικού συμβούλου του Δημάρχου κ. Γαμβρούδη Χρήστου, εκπροσώπων της εταιρίας Ηλέκτωρ, αναδόχου του έργο καθώς και υπηρεσιακών παραγόντων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου.

Η πράξη «Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Ρόδου», συνολικής δημόσιας δαπάνης 2.901.985,15 €, συγχρηματοδοτήθηκε με δημόσια δαπάνη  804.262,45 € από το Ταμείο Συνοχής, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον–Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013».

Πρόκειται για έργο που συμβάλει στην αξιοποίηση των ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας (Χαρτί/χαρτόνι, Πλαστικά, Αλουμίνιο, Σιδηρούχα, Γυαλί κ.α) τα οποία εκτρέπει από το ρεύμα των αστικών αποβλήτων που οδηγείται προς υγειονομική ταφή. Προϋποθέτει διαλογή στην πηγή μέσω ξεχωριστού συστήματος συλλογής (μπλε κάδοι) και είναι σχεδιασμένο για τη διαχείριση των ανακυκλωσίμων υλικών καθιστώντας εφικτή την ανάκτηση υλικών υψηλής καθαρότητας.

Το ΚΔΑΥ εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής για την διαχείριση και ανακύκλωση των αποβλήτων του Δήμου όπως αυτός περιγράφεται στην πρόταση χρηματοδότησης που έχει υποβληθεί για χρηματοδότηση στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ καθώς και στην στη Ειδική Γραμματεία Σ.Δ.Ι.Τ. (Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ.) και ανέρχεται σε 37.210.915,57€ του ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένου.

Ο σχεδιασμός επιτρέπει τη διαχείριση 47,8 τόνων προδιαλεγμένων απορριμμάτων ανά ημέρα σε μία βάρδια για 5ήμερη λειτουργία, σύμφωνα και με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου. Η δυναμικότητα αυτή, η οποία αντιστοιχεί σε περίπου 12.500 τόνους / έτος, κρίνεται επαρκής ώστε να καλυφθεί ο ποσοτικός στόχος που θέτει το Τοπικό (Τ.Σ.Δ) και Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) για την αξιοποίηση των αποβλήτων συσκευασίας για το σύνολο του Ενιαίου Δήμου Ρόδου.

Ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός στις εγκαταστάσεις του Κ.Δ.Α.Υ. περιλαμβάνει τον σταθερό εξοπλισμό (μεταφορικές ταινίες, βαλλιστικός διαχωριστής, πρέσα – δεματοποιητής, ηλεκτρομαγνήτης, πλάστιγγα ζύγισης ανακτώμενων συμπιεσμένων υλικών, σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου κ.λπ.) και τον κινητό (ανυψωτικά μηχανήματα, container και κλωβοί προσωρινής αποθήκευσης ανακτώμενων υλικών) που χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία και τη μεταφορά και διαχείριση των υλικών. Τα ανακτηθέντα υλικά θα διοχετεύονται στην αγορά ανακύκλωσης ως προϊόντα υψηλής καθαρότητας και ανταγωνιστικής εμπορικής αξίας, καθιστώντας το ΚΔΑΥ ως μια εμπορικά ανταγωνιστική και περιβαλλοντικά φιλική μονάδα.

Ο Δήμαρχος Ρόδου μεταξύ άλλων δήλωσε «Ο Δήμος Ρόδου από τους πρώτους τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας μπήκε σε μια νέα εποχή στον τομέα της καθαριότητας και ανακύκλωσης, κερδίζει το μεγάλο στοίχημα στην προστασία του Περιβάλλοντος, αποκτά έντονη περιβαλλοντική ταυτότητα, εκσυγχρονίζεται και παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους δημότες του με στόχο να χαρακτηριστεί ο Δήμος πράσινος και μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης για τον τουρισμό.

Το ΚΔΑΥ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση των δράσεων της ολοκληρωμένης διαχείρισης των αποβλήτων και εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση φυσικών πόρων, στην δημιουργία και προώθηση περιβαλλοντικής συνείδησης και κουλτούρας καθώς και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Με σταθερά βήματα δίνουμε το οικολογικό μας στίγμα και εντείνουμε  την προσπάθεια για να παρέχουμε τα κατάλληλα μέσα με στόχο την βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Ρόδου.»

 

 

 

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές