Ιωάννινα: Στο ΕΣΠΑ με 36,28 εκατ. ευρώ η ολοκληρωμένη διαχείριση λυμάτων για την προστασία της Παμβώτιδας

Ιωάννινα: Στο ΕΣΠΑ με 36,28 εκατ. ευρώ η ολοκληρωμένη διαχείριση λυμάτων για την προστασία της Παμβώτιδας

Στο ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» εντάσσεται, με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ - Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)», με συνολικό προϋπολογισμό 36.280.035,09 ευρώ.

Η Β' φάση του έργου θα ολοκληρωθεί με τα παρακάτω 6 υποέργα:

1. ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Με το υποέργο θα ολοκληρωθεί το υπόλοιπο 16 % της μελέτης του δικτύου αποχέτευσης των οικισμών Καρδαμίτσια, Εξοχή, Τσιφλικόπουλο, Δροσιά-Πεντέλη, Κ. Νεοχωρόπουλο, τμήμα οικισμού Νεοχωρόπουλου, τμήμα οικισμών Κ. Μάρμαρα. Σταυράκι και Ολυμπιάδα, Σεισμόπληκτα, Αγία Μαρίνα, Αμφιθέα και των αγωγών μεταφοράς λυμάτων Πεδινής έως Νεοχωρόπουλο, Αμφιθέας έως Πέραμα και συμπληρωματικός ΓΑΑ Φ1200 συνολικού μήκους περίπου 97 χλμ. Στις μελέτες περιλαμβάνονται υδραυλικές, τοπογραφικές, γεωτεχνικές, ΗΜ, στατικές και περιβαλλοντικές μελέτες.

2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Το υποέργο αφορά την κατασκευή κατά 100% ολοκληρωμένων δικτύων συλλογής και μεταφοράς ακαθάρτων στον οικισμό Γ προτεραιότητας Καρδαμίτσια-Εξοχή και συγκεκριμένα στα οικισμούς Καρδαμίτσια, Εξοχή (Νέα Ζωή), Τσιφλικόπουλο, Δροσιά-Πεντέλη, Κάτω Νεοχωρόπουλο της ΔΕ Ιωαννίνων καθώς και 6 αντλιοστασίων. Τα ακάθαρτα θα μεταφέρονται στην υφιστάμενη ΕΕΛ Ιωαννίνων, η οποία θα επεκταθεί κατάλληλα για την κάλυψη των πρόσθετων αναγκών. Το συνολικό μήκος των προτεινόμενων εσωτερικών δικτύων και των βαρυτικών αγωγών μεταφοράς είναι περίπου 55.330 μ. και των καταθλιπτικών αγωγών 6.570 μ. Τέλος, στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η κατασκευή 3.750 ιδιωτικών συνδέσεων, η οποία είναι μη επιλέξιμη δαπάνη και θα καλυφθεί από την ΔΕΥΑ Ιωαννίνων.

3. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ

Το υποέργο περιλαμβάνει το 100% των εργασιών αυτεπιστασίας της αρχαιολογικής υπηρεσίας που πιθανόν απαιτηθούν κατά την κατασκευή των έργων.

4. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Με το υποέργο θα κατασκευασθεί το 100% της επέκτασης της ΕΕΛ Ιωαννίνων κατά 100.000 ικ που περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 Φρεάτιο εισόδου (νέο έργο)

- Αντλιοστάσιο εισόδου (νέο έργο)

- Μονάδα προεπεξεργασίας αποτελούμενη από τρεις μηχανικά καθαριζόμενες εσχάρες και μία χειροκίνητη εσχάρα, καθώς και δίδυμο εξαμμωτή – απολιπαντή (νέα μονάδα) 

- Δεξαμενές πρωτοβάθμιας καθίζησης (νέα μονάδα) 

- Βιολογική βαθμίδα αποτελούμενη από δύο δεξαμενές βιομεμβρανών (νέα μονάδα)

- Μονάδα απολύμανσης (UV) 

- Μονάδα μεταερισμού (νέα μονάδα) 

- Κτίριο φυσητήρων (νέο κτίριο) 

- Κτίριο χημικών (νέο κτίριο) 

- Αντλιοστάσιο τροφοδοσίας μονάδας μηχανικής πάχυνσης (νέο έργο) 

- Μονάδα μηχανικής πάχυνσης (εντός υφιστάμενου κτιρίου στέγασης ταινιοφιλτροπρεσσών) 

- Μονάδα μηχανικής αφυδάτωσης (επέκταση υφιστάμενου κτιρίου αφυδάτωσης) 

- Κτίριο εξυπηρέτησης μονάδας ξήρανσης (νέο κτίριο)

- Κτίριο ενέργειας (νέο κτίριο) και λοιπά απαιτούμενα έργα.

5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Το υποέργο αφορά το 92% των υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου που παρέχονται στην παρακολούθηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου κατά την περίοδο κατασκευής και δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου.

6. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΕΔΔΗΕ

Το υποέργο αφορά το 100% της δαπάνης σύνδεσης των Α/Σ με τον ΔΕΔΔΗΕ

Με την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ αναμένεται το επόμενο διάστημα και η δημοπράτησή του. Δικαιούχος και φορέας υλοποίησης της πράξης είναι η ΔΕΥΑ Ιωαννίνων ενώ χρονικός στόχος για την υλοποίησή της ορίστηκε για τις 31/12/2021. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ένταξη της πράξης στο ΕΣΠΑ πατήστε εδώ.

 

Φίλιππος Παναγόπουλος-ypodomes.com

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές