Σε πλήρη εξέλιξη σημαντικά έργα διαχείρισης αποβλήτων στη Στερεά Ελλάδα

Σε πλήρη εξέλιξη σημαντικά έργα διαχείρισης αποβλήτων στη Στερεά Ελλάδα

Προχωρά η ωρίμανση νέων και η κατασκευαστική πρόοδος ήδη συμβασιοποιημένων περιβαλλοντικών έργων μείζονος σημασίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα, το έργο για την κατασκευή ΜΕΑ 2ης Δ.Ε. Ν. Βοιωτίας, η οποία είχε υπογραφεί στις 17 Ιουλίου 2017 μεταξύ της κοινοπραξίας INTRAKAT - WATT A.E. και του ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας, σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη με την ολοκλήρωση της να τοποθετείται στο τέλος του 2019, βάσει του τρέχοντος προγραμματισμού.

Υπενθυμίζεται ότι για τη συγκεκριμένη Μονάδα Επεξεργασίας, οι ιδιωτικές εταιρείες θα συμμετάσχουν μόνο στο κατασκευαστικό σκέλος ενώ τη μετέπειτα διαχείριση θα αναλάβει ο ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας. Ο προϋπολογισμός του έργου, το οποίο θα εξυπηρετεί τους Δήμους Θηβαίων, Αλιάρτου και Τανάγρας, με συνολική ετήσια δυναμικότητα 35.000 τόνων αστικών στερεών αποβλήτων ετησίως (+7.000 τόνους λυματολάσπης), ανέρχεται σε 16,3 εκατ. ευρώ.

Στα πολλαπλά οφέλη της λειτουργίας της νέας εγκατάστασης, συμπεριλαμβάνονται ο σημαντικός περιορισμός της ποσότητας των μη αξιοποιήσιμων υπολειμμάτων που θα οδηγούνται στον ΧΥΤΥ, η παράλληλη αύξηση του χρόνου ζωής του υφιστάμενου ΧΥΤΑ και η αποφυγή επιβολής προστίμων και τελών στους τοπικούς ΟΤΑ για απευθείας διάθεση, στον ΧΥΤΑ, ανεπεξέργαστων αποβλήτων. Το έργο είναι χωροθετημένο περίπου 8 χλμ. έξω από την πόλη της Θήβας.

Υπό ολοκλήρωση βρίσκεται επίσης και η νέα Μονάδα Επεξεργασίας Στραγγισμάτων και Κομποστοποίησης στη Φωκίδα (αρχές του 2019) η οποία θα εξυπηρετεί ολόκληρη την ομώνυμη Περιφερειακή Ενότητα. Παράλληλα έχουν ενταχθεί και δημοπρατηθεί 3 μελέτες με 1,85 εκατ. ευρώ από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ οι οποίες αφορούν τα επόμενα 2 μεγάλα περιβαλλοντικά έργα στην Περιφέρεια: την κατασκευή ΜΕΑ και ΧΥΤΥ σε Χαλκίδα (θα εξυπηρετεί την Κεντρική και τη Νότια Εύβοια) και Λαμία (θα εξυπηρετεί τη Φθιώτιδα και την Ευρυτανία) με κόστος 30 εκατ. ευρώ έκαστη. Η τελευταία εκ των τριών μελετών, αφορά την αναβάθμιση της μονάδας στη Φωκίδα με την προσθήκη μηχανικής διαλογής, με προϋπολογισμό έργου 5 εκατ. ευρώ.

Οι 4 ΜΕΑ έχουν χωροθετηθεί με αποκεντρωμένο τρόπο, έτσι ώστε να καλύπτουν τους όμορους Δήμους και να μειωθεί στο ελάχιστο η μεταφορά των προς διαλογή απορριμμάτων και η εναπόθεση των υπολειμμάτων.

Ο ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας προωθεί επίσης α) την κατασκευή μίας μικρής μονάδας διαλογής και κομποστοποίησης στη Βόρεια Εύβοια, εφόσον υπάρχει ήδη ΧΥΤΑ, η οποία θα εξυπηρετεί τους 2 δυσπρόσιτους, λόγω οδικού δικτύου, Δήμους της, με κόστος 3,5 εκατ. ευρώ, β) την κατασκευή 2 νέων Σταθμών Μεταμόρφωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στον Δήμο Καρύστου (Στύρα) και στον Δήμο Δωρίδας (Λιδωρίκι) αλλά και γ) 2 μετεγκαταστάσεις υφιστάμενων ΣΜΑ, έργα με συνολικό κόστος 3 εκατ. ευρώ.

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ήδη με τα έργα που βρίσκονται υπό ολοκλήρωση, θα επιτύχει τους ποσοτικούς στόχους του Εθνικού και του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων.

Κοινή παραδοχή είναι πάντως ότι παρόλες τις αξιέπαινες προσπάθειες των Περιφερειών για την υλοποίηση σημαντικών περιβαλλοντικών έργων που θα επιλύσουν, σε τοπικό επίπεδο τουλάχιστον, την επί πολλά χρόνια προβληματική διάθεση και διαχείριση αποβλήτων, ο κύριος όγκος των απορριμμάτων παράγεται στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας.

Η επίτευξη των ιδιαίτερα φιλόδοξων στόχων που έχουν τεθεί από τογια δραστική μείωση των οργανικών που οδηγούνται προς ταφή (το ποσοστό σήμερα των οργανικών που δεν θάβονται κυμαίνεται στο 3-4% όταν ο στόχος του 2020 ανέρχεται στο 40%) και τη σημαντική αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης (το 65% κατά βάρος να μην θάβεται με το σημερινό ποσοστό να κινείται περίπου στο 12%), επαφίεται εν πολλοίς στην ταχεία δρομολόγηση αντίστοιχων έργων στις πόλεις που παράγουν τα περισσότερα σκουπίδια, αρχής γενομένης από την πρωτεύουσα.

 

Φίλιππος Παναγόπουλος-ypodomes.com

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές