«Φως στο τούνελ» για τη διαχείριση απορριμμάτων στην Κέρκυρα

«Φως στο τούνελ» για τη διαχείριση απορριμμάτων στην Κέρκυρα

Αλλάζει σταδιακά το τοπίο σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Κέρκυρα, με τη δρομολόγηση πολλαπλών έργων που αναμένεται να οδηγήσουν σε βελτίωση και ομαλοποίηση της υφιστάμενης κατάστασης, για το διάστημα μέχρι με τη λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων που θα κατασκευαστεί.

Σύμφωνα με υπηρεσιακούς παράγοντες με καλή γνώση των περιβαλλοντικών έργων που «τρέχουν» στο νησί, το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν απτές εξελίξεις στο θέμα της μεταβατικής διαχείρισης των απορριμμάτων, η οποία θα καλύψει την περίοδο μέχρι την ολοκλήρωση του σχεδιαζόμενου εργοστασίου, για το οποίο υπάρχουν ήδη ολοκληρωμένες μελέτες και τεύχη δημοπράτησης, ενώ εκκρεμεί η έγκριση τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων.

Ο προϋπολογισμός της νέας Μονάδας Επεξεργασίας εκτιμάται στα 23 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ) και θα έχει συνολική δυναμικότητα 47,5 χιλ. τόνων ετησίως - 35 χιλ. τόνους σύμμεικτων απορριμμάτων και 12,5 χιλ. τόνους προδιαλεγμένων οργανικών από τους καφέ κάδους που πρόκειται να εγκατασταθούν στο νησί. Το συγκεκριμένο έργο έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2021.

Επόμενο και καθοριστικό βήμα για τη νέα ΜΕΑ είναι η ανταπόκριση του ΣΥΔΙΣΑ Κέρκυρας στην Πρόσκληση του ΥΜΕΠΕΡΑΑ για την ένταξη του σημαντικού περιβαλλοντικού έργου στο ΕΣΠΑ 2014-2020, εξέλιξη η οποία αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι το τέλος του 2018. Παράλληλα, προς δημοπράτηση βρίσκεται το έργο αποκατάστασης των 3 κυττάρων του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου με κόστος 3,74 εκατ. ευρώ, έργο που έχει ήδη ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 

Στο πρώτο κύτταρο μάλιστα λειτουργεί μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με βιοαέριο ενώ μετά το πέρας της αποκατάστασης, αναμένεται η ενεργειακή αξιοποίηση και των 2 εναπομείναντων κυττάρων, κάτι που θα σημάνει περισσότερα ανταποδοτικά οφέλη για το νησί των Φαιάκων.

Ενδεικτικό της ωρίμανσης των έργων διαχείρισης απορριμμάτων είναι επίσης ότι αυτό το διάστημα γίνονται κινήσεις για την αγορά οικοπέδου μεγάλης επιφάνειας (άνω των 40 στρεμμάτων) για την μεταφορά των εγκαταστάσεων που θα στεγαστούν και θα φιλοξενήσουν την προσωρινή διαχείριση με δεματοποίηση και χειρωνακτική ανάκτηση των ανακυκλώσιμων υλικών, εργασίες που αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνται στο χώρο που έχει χωροθετηθεί η μελλοντική Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων.

Στο μέτωπο της Νότιας Κέρκυρας, τον Ιανουάριο του 2019 επαναλειτουργεί και ο ΧΥΤΥ Λευκίμμης, ο οποίος είχε προηγουμένως υποστεί βαριές φθορές από την πυρκαγιά της 6ης Μαΐου 2018. Ο ΧΥΤΥ έχει λάβει βεβαίωση περαίωσης αποκατάστασης και τις επόμενες ημέρες αναμένεται η αδειοδότηση λειτουργίας της εγκατάστασης, για την οποία υπάρχει προσωρινός ανάδοχος. 

Παράλληλα, ο ΧΥΤΥ, με τις εργασίες αποκατάστασής του, αναβαθμίστηκε σε τριτοβάθμιας βιολογικής επεξεργασίας (από δευτεροβάθμιας). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το νερό που προκύπτει από την επεξεργασία των υπολειμμάτων είναι κατάλληλο για άρδευση, χωρίς υπολείμματα στραγγιδίων. Σημειώνεται ότι η μη έγκαιρη λειτουργία του ΧΥΤΥ θα οδηγούσε σε δημοσιονομική προσαρμογή της τάξης των 4,5 εκατ. ευρώ.

 

Φίλιππος Παναγόπουλος-ypodomes.com

 

 

 

 

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές