Σε δημοπράτηση με 8,2εκατ.ευρώ, έργα αποκατάστασης πλημμυρών στα Τρίκαλα

Σε δημοπράτηση με 8,2εκατ.ευρώ, έργα αποκατάστασης πλημμυρών στα Τρίκαλα

Σε δημοπράτηση βγήκε η αποκατάσταση βλαβών, που προκλήθηκαν από έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, σε περιοχές εκατέρωθεν του Πηνειού ποταμού στα Τρίκαλα. Η αποκατάσταση αφορά κυρίως σε δίκτυα άρδευσης και μνημεία. Το κόστος του έργου είναι 8,2εκατ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 6,61εκατ.ευρώ). Φορέας Υλοποίησης είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Η δημοπράτηση θα διεξαχθεί στις 19 Μαρτίου 2019 και η αποσφράγιση των προσφορών στις 26 Μαρτίου. Το έργο έχει διάρκεια 24 μήνες πράγμα που σημαίνει πως αν τα έργα ξεκινήσουν το ερχόμενο Φθινόπωρο τότε το έργο θα ολοκληρωθεί προς το τέλος του 2021.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο του έργου είναι η αποκατάσταση βλαβών, που προκλήθηκαν από έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, σε περιοχές εκατέρωθεν του Πηνειού ποταμού στην Π.Ε. Τρικάλων, από 23.2.2018 έως 26.2.2018, κυρίως σε δίκτυα άρδευσης και μνημεία. Προβλέπονται εργασίες χωματουργικών, τεχνικών έργων και μεταλλικών κατασκευών, ήτοι:

— καθαρισμός από μεταφερθέντα υλικά και επιχώσεις,

— αποκατάσταση δικτύων με κατασκευή υπογείων δικτύων άρδευσης,

— κατασκευή νέων αναχωμάτων,

— επισκευή και κατασκευή επένδυσης αναχωμάτων με συρματοκυλίνδρους,

— εργασίες αποκατάστασης των θεμελίων και της ανωδομής των λίθινων τοξωτών γεφυρών, και των βάθρων της μεταλλικής γέφυρας,

— εργασίες αποκατάστασης της ανωδομής της μεταλλικής γέφυρας.

ypodomes.com

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές