Στα σκαριά ο διαγωνισμός για τα απορρίμματα της Ζακύνθου

Στα σκαριά ο διαγωνισμός για τα απορρίμματα της Ζακύνθου

«Ξεκολλάει», κατά τα φαινόμενα, εντός του 2019 -και ίσως σε αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα- ο διαγωνισμός και για την Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Απορριμμάτων Ζακύνθου, η οποία περιλαμβάνει Μονάδα Επεξεργασίας και ΧΥΤΥ με συνολικό κόστος 18,3 εκατ. ευρώ, δίνοντας μόνιμη και βιώσιμη λύση στη διαχείριση απορριμμάτων στο νησί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο, που θα προχωρήσει με μελέτη-κατασκευή, αναμένεται μετέπειτα να το λειτουργήσει ο ανάδοχος για μία περίοδο 5 ετών. Η ωριμότητα του έργου είναι εμφανής δεδομένου ότι η απόφαση ένταξής του στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ έχει ληφθεί ήδη από το καλοκαίρι του 2017, οι απαραίτητες απαλλοτριώσεις έχουν ολοκληρωθεί και οι διαγωνιστικές διαδικασίες κάποιων υποέργων βρίσκονται πλέον σε εξέλιξη.

Πιο συγκεκριμένα, το συνοδό έργο οδοποιίας, ύψους 2,9 εκατ. ευρώ (αφορά δρόμο μήκους 4,3 χλμ.) είναι σε στάδιο προσυμβατικού ελέγχου ενώ «στον αέρα» βρίσκεται από τις προηγούμενες ημέρες ο διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, κατά τη διάρκεια κατασκευής, με προεκτιμώμενη αμοιβή 250 χιλ. ευρώ. Όπως ορίζεται στη σχετική προκήρυξη, ο σύμβουλος προβλέπεται να συνεπικουρεί τον φορέα υλοποίησης του έργου, αναφορικά με τη διοίκηση και παρακολούθηση της κατασκευής του.

Σε αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα αναμένεται όμως αναμένεται να ολοκληρωθούν οι οριστικές μελέτες του έργου, οι οποίες θα τεθούν σε διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους κατασκευαστές, ένα απαραίτητο βήμα για τη δημοπράτηση του κυρίως έργου, η οποία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί, αν όλα εξελιχθούν ομαλά, ακόμα και πριν το καλοκαίρι.

Η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ο Χ.Υ.Τ.Υ.

Όπως αναφέρεται και στην απόφαση ένταξης του ΥΠΟΙΑΝ, η υλοποίηση της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων και Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων, που συνιστούν μια Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων (Ο.Ε.Δ.Α.), αποτελεί επένδυση απαραίτητη για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών αποβλήτων στη Ζάκυνθο.

Με την υλοποίηση της προτεινόμενης ΟΕΔΑ στη Ζάκυνθο, επιτυγχάνονται οι Εθνικοί και Περιφερειακοί στόχοι που έχουν τεθεί για τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων, καθώς και η συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της κοινοτικής νομοθεσίας και με την απόφαση του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης για την διαχείριση των απορριμμάτων στη Ζάκυνθο.

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει 5 υποέργα, ως εξής:

Υποέργο 1: Απόκτηση γης στη θέση «Λιβας» της Δ.Ε. Αρτεμισίου του Δήμου Ζακύνθου, για την κατασκευή ΟΕΔΑ. Στο αντικείμενο του Υποέργου 1 περιλαμβάνεται η απαλλοτρίωση της έκτασης για την δημιουργία της Ο.Ε.Δ.Α.

Υποέργο 2: Πρόσληψη Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη του δικαιούχου στο εξειδικευμένο αντικείμενο της πράξης και ιδιαίτερα κατά την υλοποίηση και δοκιμαστική λειτουργία της ΟΕΔΑ.

Yποέργο 3: Κατασκευή οδού πρόσβασης στην Ο.Ε.Δ.Α. Για την πρόσβαση στην ΟΕΔΑ απαιτείται η κατασκευή οδού 4,365 χλμ. με προδιαγραφές σύμφωνα με την εγκεκριμένη ΑΕΠΟ του έργου.

Υποέργο 4 (Κύριο Έργο): Κατασκευή Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων (Ο.Ε.Δ.Α.). Συγκεκριμένα, πρόκειται για Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων με μηχανική διαλογή και κομποστοποίηση, για την επεξεργασία συνολικά 24.144 τόνων/έτος αποβλήτων συμπεριλαμβανομένων 13.334 τόνων/έτος υπολειμματικών σύμμεικτων αστικών αποβλήτων, 4.500 τόνων/έτος ανακυκλώσιμων υλικών, 4.800 τόνων/έτος προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος και 1.500 τόνων/έτος ιλύος της ΕΕΛ Ζακύνθου, καθώς και την κατασκευή στην ίδια θέση Χώρου Υγειονομικής Ταφής χωρητικότητας Α’ φάσης 170.000 m3, για τη διάθεση των υπολειμμάτων επεξεργασίας.

Υποέργο 5: Προβολή-Δημοσιότητα Ο.Ε.Δ.Α.- Ενημέρωση πολιτών Το προτεινόμενο έργο είναι συμπληρωματικό με άλλες δράσεις του ΦΟΔΣΑ και του Δήμου Ζακύνθου σχετικά με την βιώσιμη και αποτελεσματική διαχείριση των στερεών αποβλήτων, όπως: η χωριστή συλλογή των ανακυκλωσίμων και η διαλογή τους στο ΚΔΑΥ, το πρόγραμμα Οικιακής Κομποστοποίησης του Δήμου Ζακύνθου, η χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων του Δήμου Ζακύνθου και η ίδρυση και λειτουργία Κεντρικού Πράσινου Σημείου του Δήμου Ζακύνθου.

 

Φίλιππος Παναγόπουλος-ypodomes.com

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές