ΟΑΚ: Να μη χρησιμοποιηθεί το Φράγμα Βαλσαμιώτη αν δε καταστεί πλήρως λειτουργικό

ΟΑΚ: Να μη χρησιμοποιηθεί το Φράγμα Βαλσαμιώτη αν δε καταστεί πλήρως λειτουργικό

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. με στοιχεία σχετικά με το θέμα του Φράγματος Βαλσαμιώτη. Πιο αναλυτικά, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Κ. Α.Ε. αποφάσισε ομόφωνα:

1) Να μην αποδεχτεί τη λειτουργία ή χρήση του φράγματος Βαλσαμιώτη αν αυτό δεν καταστεί πλήρως λειτουργικό, ασφαλές και σύμφωνο με τις ισχύουσες προδιαγραφές και των προβλεπομένων από την Έγκριση Κανονισμού Ασφάλειας Φραγμάτων - Διοικητική Αρχή Φραγμάτων.

2) Εφόσον τεκμηριώνεται το έννομο συμφέρον του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε., να ασκηθούν ένδικα βοηθήματα, κατά της βεβαίωσης περαίωσης του Φράγματος Βαλσαμιώτη από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και κατά της πράξης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

3) Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα πρέπει να προβεί άμεσα στις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου οι απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας του φράγματος να υλοποιηθούν την καλοκαιρινή περίοδο.

4) Μέχρι τότε η στάθμη της λίμνης θα διατηρείται περίπου στο 20% της μέγιστης,  σύμφωνα με τις υποδείξεις της έκθεσης εμπειρογνωμοσύνης.

 

 

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές