Στο ΕΣΠΑ με 2,8 εκατ. ευρώ η ολοκλήρωση έργων επεξεργασίας λυμάτων στην Άνδρο

Στο ΕΣΠΑ με 2,8 εκατ. ευρώ η ολοκλήρωση έργων επεξεργασίας λυμάτων στην Άνδρο

Στο ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» εντάσσεται, με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, το έργο που αφορά τη Β' Φάση (Ολοκλήρωση) της κατασκευής εγκατάστασης επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων και αγωγών μεταφοράς στη Χώρας της Άνδρου, με συνολικό προϋπολογισμό 2.809.738,89 ευρώ.

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει 4 υποέργα:

Υποέργο 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΩΡΑΣ ΑΝΔΡΟΥ.

Θα ολοκληρωθεί το υπολειπόμενο 29% του υποέργου περιλαμβανομένης της 12μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της ΕΕΛ, σύμφωνα με τον συνημμένο Πίνακα Α για τον διαχωρισμό φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Επιπρόσθετα περιλαμβάνονται:

Εργασίες 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης με μονάδα ασβεστοποίησης-υγιειονοποίησης και ξηραντήριο ιλύος, καθώς και τέσσερις επιπλέον μήνες δοκιμαστικής λειτουργίας.

Εργασίες 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης για έξι επιπλέον μήνες δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου.

Υποέργο 2: ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

Θα ολοκληρωθεί το υπολειπόμενο 90,72% του υποέργου που αφορά στη σύνδεση της ΕΕΛ με τη ΔΕΗ.

Υποέργο 3: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Θα ολοκληρωθεί το υπολειπόμενο 54,80% του φυσικού αντικειμένου του Τεχνικού Συμβούλου.

Υποέργο 4: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ Δ.Ε. ΑΝΔΡΟΥ.

Κατασκευή υπολειπόμενων δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Μεσσαριάς και Λειβαδίων Δ.Ε. Άνδρου και έργων μεταφοράς τους στην ΕΕΛ Χώρας Άνδρου. Περιλαμβάνει την κατασκευή 1,48 χλμ. βαρυτικών αγωγών διαμέτρων Φ200 και Φ250 (τα 0,89 χλμ. στην Μεσσαριά και τα 0,59 χλμ. στα Λειβάδια), ενός αντλιοστασίου ακαθάρτων (στα Λειβάδια) μετά του καταθλιπτικού αγωγού διαμέτρου Φ125 και μήκους 0,96 χλμ.

Με την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ αναμένεται το επόμενο διάστημα και η δημοπράτησή του. Δικαιούχος και φορέας υλοποίησης της πράξης είναι ο Δήμος Άνδρου ενώ χρονικός στόχος για την υλοποίησή της ορίστηκε για την 1/12/2020. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ένταξη της πράξης στο ΕΣΠΑ πατήστε εδώ.

 

ypodomes.com

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές