Έργα 103 εκατ. ευρώ αλλάζουν το τοπίο στη διαχείριση απορριμμάτων στην Κρήτη

Έργα 103 εκατ. ευρώ αλλάζουν το τοπίο στη διαχείριση απορριμμάτων στην Κρήτη

Χρονιά ορόσημο για την Κρήτη το 2019, όσον αφορά και τις υποδομές διαχείρισης αποβλήτων, με 2 βασικά έργα να δρομολογούνται έπειτα από πολυετή αναμονή στο νησί, υποσχόμενα να αλλάξουν το τοπίο προς το καλύτερο.

Οι 2 νέες Μονάδες Διαχείρισης Απορριμμάτων που θα έχουν συνδυασμένη δυναμικότητα 108 χιλ. τόνων/ετησίως, θα κατασκευαστούν στο Αμάρι Ρεθύμνου και στη Χερσόνησο Ηρακλείου εξυπηρετώντας αντίστοιχα περιοχές του δυτικού και ανατολικού τμήματος του νησιού. 

Ο διαγωνισμός για τη Μονάδα του Αμαρίου βρίσκεται ήδη σε αρκετά προχωρημένο στάδιο, με την αξιολόγηση του τεχνικού σκέλους των προσφορών των 4 διεκδικητών του έργου: Θαλή, Θεμέλης, Ηλέκτωρ και Ιντρακάτ, να βρίσκεται σε εξέλιξη. Το επόμενο, κρίσιμο βήμα αφορά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών που θα κρίνουν τον ανάδοχο και θα ανοίξουν τον δρόμο για τη συμβασιοποίηση του έργου, πιθανότατα εντός του τρέχοντος έτους.

Ο διαγωνισμός για τη Μονάδα της Χερσονήσου βγήκε στον αέρα μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, συμπληρώνοντας άλλο ένα πολύ βασικό κομμάτι στις περιβαλλοντικές υποδομές του νησιού, εφόσον έρχεται να εξυπηρετήσει τους Νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου που φιλοξενούν το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού στο νησί, περί τις 380 χιλ. κατοίκους. 

Μόλις υλοποιηθούν οι παραπάνω Μονάδες, μαζί με αυτές των Αρχανών, της Σητείας, της Ιεράπετρας, των Χανίων και του Ηρακλείου, θα διαμορφωθεί πλήρως ο νέος σχεδιασμός για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Κρήτη, ο οποίος θα καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες του νησιού, δεδομένων και των πολύ υψηλών τουριστικών ροών για πολλούς μήνες του χρόνου, με πολύ μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η Μονάδα του Αμαρίου

Το έργο έχει σχεδιαστεί να κατασκευασθεί στη θέση «Κουλέ Μασχάλια», εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αμαρίου. Η δε θέση του έργου είναι αυτή όπου βρίσκεται ήδη εγκαταστημένος, ο υφιστάμενος Χ.Υ.Τ.Α. Αμαρίου, ο οποίος αναβαθμίστηκε τον Ιούλιο του 2018, με τα έργα επέκτασης του ενεργού κυττάρου, με 1,6 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης και πόρους του Π.Δ.Ε.

Το κόστος του έργου ανέρχεται σε 36,98 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ, ποσό με ΦΠΑ: 45,85 εκατ. ευρώ) ενώ η διάρκεια των έργων έχει οριστεί σε 84 μήνες, εκ των οποίων οι 24 μήνες αφορούν την κατασκευή και οι 60 μήνες τη λειτουργία της νέας μονάδας, ενώ επιπλέον δίνεται το δικαίωμα στον ανάδοχο, μέσω προαίρεσης, να αναλάβει για επιπλέον 60 μήνες (ο Ε.Σ.Δ.Α.Κ. διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης τής σύμβασης). Η χρηματοδότηση του έργου έχει εξασφαλιστεί από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του Ε.Π. ΥΜΕ-ΠΕΡΑΑ.

Tο έργο περιλαμβάνει Μονάδα Επεξεργασίας Στερεών αποβλήτων· είναι συνολικής δυναμικότητας 35.600 τόνων Αστικών Σύμμεικτων Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) ανά έτος. Περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες υποδομές και την προμήθεια κινητού εξοπλισμού.

Στόχος του περιβαλλοντικού έργου είναι η ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών, η παραγωγή κομπόστ από τα προδιαλεγμένα οργανικά απορρίμματα καθώς και η βιολογική σταθεροποίηση του οργανικού που διαχωρίζεται από τα σύμμεικτα ΑΣΑ μέσω της μηχανικής διαλογής.

Η Μονάδα της Χερσονήσου

Σύμφωνα με την πρόσφατα αναρτημένη προκήρυξη, η συνολική δυναμικότητα των αποβλήτων που θα επεξεργάζεται η Μονάδα της Χερσονήσου, θα ανέρχεται σε 72.400 τόνους/ετησίως. Σύμφωνα με το αναθεωρημένο ΠΕ.Σ.Δ.Α.Κ., η μονάδα μηχανικής διαλογής και κομποστοποίησης οργανικού κλάσματος Χερσονήσου θα καλύψει ουσιαστικά τις ανάγκες της Ανατολικής Κρήτης και θα δέχεται:

- 10.000 τόνους/έτος ανακυκλώσιμα υλικά, από τον Δ. Χερσονήσου,

- 26.900 τόνους προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα, από τους Δήμους: Ηρακλείου, Βιάννου, Μίνωα Πεδιάδας, Χερσονήσου, Αγ. Νικολάου και Οροπεδίου Λασιθίου,

- 35.500 τόνους σύμμεικτων Α.Σ.Α., από τους Δήμους: Βιάννου, Μίνωα Πεδιάδας, Χερσονήσου, Αγ. Νικολάου και Οροπεδίου Λασιθίου.

Το κόστος το έργου ανέρχεται σε  46.221.391,46 ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ, ποσό με ΦΠΑ: 57.314.525,41 ευρώ). Η διαδικασία θα διεξαχθεί με ανταγωνιστικό διάλογο με την προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος να έχει οριστεί για τις 20 Απριλίου 2019, με την προεπιλογή των ενδιαφερομένων να εκτιμάται στις 31/5/2019. Αναθέτουσα Αρχή του διαγωνισμού που είναι ο Φο.Δ.Σ.Α. Βόρειας Πεδιάδας Α.Ε. Ο.Τ.Α.

 

Φίλιππος Παναγόπουλος-ypodomes.com

 

 

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές