Στο ΕΣΠΑ με 25 εκατ. ευρώ η αναβάθμιση της Μονάδας Μηχανικής Ανακύκλωσης στα Άνω Λιόσια

Στο ΕΣΠΑ με 25 εκατ. ευρώ η αναβάθμιση της Μονάδας Μηχανικής Ανακύκλωσης στα Άνω Λιόσια

Στο ΕΣΠΑ εντάχθηκε με απόφαση της Περιφέρειας Αττικής το έργο που αφορά τη λειτουργική αναβάθμιση του εργοστασίου μηχανικής ανακύκλωσης (EMA) Άνω Λιοσίων. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 25.284.870,80 ευρώ (επιλέξιμη δημόσια δαπάνη: 24.910.654,71 ευρώ).

Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο που αναρτήθηκε στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ, η  πράξη αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την αναβάθμιση του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης (ΕΜΑ).

Ειδικότερα, προβλέπεται η αναβάθμιση και επέκταση της δυναμικότητάς του έως και τους 350.000 τόνους συμμείκτων ΑΣΑ ετησίως και μετατροπή της μιας εκ των τριών γραμμών επεξεργασίας του κλάσματος βιοδιασπάσιμων των συμμείκτων σε γραμμή επεξεργασίας βιοαποβλήτων από ΔσΠ, δυναμικότητας 100.000 τόνων ετησίως.

H συνολική πλέον δυναμικότητα του ΕΜΑ θα ανέρχεται σε 450.000 τόνους ετησίως, σε συμμόρφωση με τα οριζόμενα στον ΠΕΣΔΑ Αττικής. Η πράξη επίσης περιλαμβάνει υποέργο υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για τη λειτουργική αναβάθμιση του ΕΜΑ καθώς και υποέργο δράσεων δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης για την λειτουργική αναβάθμιση του ΕΜΑ.

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) με τη δημοπράτηση του έργου να αναμένεται πολύ σύντομα, δεδομένου ότι η συμβασιοποίησή του -σύμφωνα με τον  υπάρχοντα προγραμματισμό- πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους, αν ληφθεί επιπλέον υπόψιν ότι η ημερομηνία λήξης της πράξης έχει οριστεί για τις 18/3/2021.

Η Μονάδα Μηχανικής Ανακύκλωσης 

Το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΕΜΑ) απορριμμάτων, βρίσκεται στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Δυτ. Αττικής. Το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης Απορριμμάτων (Ε.Μ.Α.) στα Άνω Λιόσια δέχεται μέρος των απορριμμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων του Ν. Αττικής.

Πρόκειται για μια σύγχρονη εργοστασιακή μονάδα επεξεργασίας και ανακύκλωσης συμμείκτων αστικών απορριμμάτων, που με τη λειτουργία του συμβάλλει στην επίτευξη των εθνικών στόχων για την ανακύκλωση. Η κατασκευή του πραγματοποιήθηκε με συγχρηματοδότηση από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.

Η κατασκευή του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης–Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ) ξεκίνησε το 1997 και η έναρξη λειτουργίας του πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2010.

Η εν λόγω μονάδα είναι μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΔΣΝΑ, απασχολεί περίπου 200 υπαλλήλους διαφόρων ειδικοτήτων ενώ διαθέτει σύγχρονο εσωτερικό ηλεκτρονικό σύστημα με το οποίο παρακολουθούνται on line όλα τα μηχανήματα και οι φάσεις επεξεργασίας των αποβλήτων.

 

Φίλιππος Παναγόπουλος-ypodomes.com

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές