Κρήτη: Ημερίδα για τη διαχείριση ρυπασμένων εδαφών και υδάτων με χρήση νανοτεχνολογίας

Κρήτη: Ημερίδα για τη διαχείριση ρυπασμένων εδαφών και υδάτων με χρήση νανοτεχνολογίας

Ημερίδα διοργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου «ΤΑΝΙΑ - Treating Contamination through Nanoremediation – Αντιμετώπιση ρύπανσης μέσω νανο-αποκατάστασης» στο Πολυτεχνείο Κρήτης στα Χανιά. Σκοπός της Ημερίδας, που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την επίσκεψη στην Κρήτη εκπροσώπων της γαλλικής Περιφέρειας Grand Est της Λωρραίνης, ήταν η συζήτηση και ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων για τις εξελίξεις στον τομέα της απορρύπανσης εδαφών και υδάτων με τη χρήση τεχνολογιών νανο-αποκατάστασης στις ευρωπαϊκές περιφέρειες.

Στην Ημερίδα παρουσιάστηκαν οι μέχρι τώρα δράσεις της Περιφέρειας Κρήτης για την υλοποίηση του έργου από τη συντονίστρια Κατερίνα Βαβαδάκη, στέλεχος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, καθώς και η προσέγγιση της γαλλικής περιφέρειας Grand Est σε θέματα αποκατάστασης, από την εκπρόσωπό της Carin Vuidel. Τα μέλη της ομάδας του καθηγητή του τμήματος Μηχ. Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης Ευάγγελου Γιδαράκου, παρουσίασαν τη μεθοδολογία που έχει αναπτύξει το εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων για την καταγραφή και πρώτη αξιολόγηση της επικινδυνότητας ρυπασμένων χώρων, μια καλή πρακτική της Περιφέρειας Κρήτης την οποία ενδιαφέρεται να αναπτύξει η γαλλική περιφέρεια Grand Est, ως εταίρος του έργου ΤΑΝΙΑ.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Βασίλης Στοϊλόπουλος, στέλεχος της ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, παρουσίασε τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της μεθοδολογίας αυτής για τον εντοπισμό, τη καταγραφή και την εκτίμηση επικινδυνότητας εν δυνάμει ρυπασμένων χώρων από βιομηχανικά και επικίνδυνα απόβλητα στην Περιφέρεια Αττικής, καθώς και σε Νομούς στη Ελλάδα, όπου εντοπίζεται έντονη βιομηχανική δραστηριότητα και παραγωγή βιομηχανικών και επικινδύνων αποβλήτων.

Ερευνητές του Πολυτεχνείου Κρήτης παρουσίασαν τις τεχνολογικές μεθόδους και τη χρήση καινοτόμων υλικών για την αποκατάσταση ρυπασμένων εδαφών και υδάτων, ενώ ο εκπρόσωπος της εταιρείας Hylicon P.C Δρ. Θεόδωρος Μανουράς ανέλυσε τις τεχνολογικές προκλήσεις και τα θέματα τοξικότητας και ασφάλειας από τη χρήση της νανοτεχνολογίας και τη επίλυση αυτών με τη χρήση καινοτόμων αποικοδομήσιμων νανο-υλικών.

Κατά τις εργασίες της Ημερίδας συζητήθηκαν επίσης η επιλεξιμότητα καινοτόμων τεχνικών ως μέθοδοι απορρύπανσης και η ανάπτυξη του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης του έργου ΤΑΝΙΑ μέσα από τις δυνατότητες που προσφέρουνται στην Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης (RIS3Crete).

Στην Ημερίδα συμμετείχαν εκπρόσωποι ερευνητικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων, δημοσίων φορέων και φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης. Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησαν η Κατερίνα Βαβαδάκη συντονίστρια του έργου και στέλεχος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης, τα στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης και μέλη της τεχνικής ομάδας παρακολούθησης και υλοποίησης του έργου ΤΑΝΙΑ Δήμητρα Πετράκη, Άρης Στρατάκης και Ελευθέριος Κουφάκης.

 

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές