Πάτρα: Επιτυχημένη η περίοδος εκπαιδευτικών επισκέψεων στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης του Δήμου

Πάτρα: Επιτυχημένη η περίοδος εκπαιδευτικών επισκέψεων στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης του Δήμου

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η περίοδος εκπαιδευτικών επισκέψεων των σχολείων στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης του Δήμου Πατρέων. Οι επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν στο Σπίτι του Νερού (1.338 άτομα), στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης για την Βιομάζα (421 άτομα), στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης Παναχαϊκού όρους (1.706 άτομα) και στο «Οίκοθεν», Γραφείο  Πληροφόρησης Οικομουσείου περιαστικής περιοχής Πατρών.

Η επισκεψιμότητα αναλυτικά από την 1η Οκτωβρίου 2018, έως και χθες, 4 Ιουνίου 2019, έχει ως εξής:

Η επισκεψιμότητα ανά Κέντρο για τη περίοδο 2018-19

(1/10/2018 – 4/6/2019) είναι η παρακάτω:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α'ΒΑΘΜΙΑ

 

Β'ΒΑΘΜΙΑ

 

ΠΟΛΙΤΕΣ

ΣΥΝΟΛΑ

 

Επισκέψεις 

Μαθητές 

Επισκέψεις 

Μαθητές 

 

 

Χ ΣΠΙΤΙ ΝΕΡΟΥ

25

905

8

168

265

1.338

Χ ΒΙΟΜΑΖΑ

6

247

2

89

85

421

Χ ΠΑΝΑΧΑΪΚΟ 

13

621

6

405

680

1.706

ΣΥΝΟΛΑ

44

1.773

16

759

1.030

3.465

Βασικός σκοπός  αυτών των κέντρων είναι η πληροφόρηση και η ευαισθητοποίηση σχετικά τα θέματα του  φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής του Παναχαϊκού όρους, το πρόβλημα της Κλιματικής Αλλαγής και της ενεργειακής εξοικονόμησης, την αειφορική χρήση του νερού στη καθημερινή  μας  ζωή, την ανάδειξη της  πολιτιστικής, ιστορικής κληρονομιάς και των  τοπικών προϊόντων  της περιοχής μας.

 

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές