Κρήτη: Σε δημοπράτηση αποχετευτικό έργο στο Ρέθυμνο με 7εκατ.ευρώ

Κρήτη: Σε δημοπράτηση αποχετευτικό έργο στο Ρέθυμνο με 7εκατ.ευρώ

Σε δημοπράτηση είναι σημαντικό έργο αποχέτευσης στο Ρέθυμνο. Συγκεκριμένα δημοπρατείται η κατασκευή αποχετευτικών δικτύων στον Μυλοπόταμο. Φορέας Υλοποίησης είναι ο Δήμος Μυλοποτάμου Ρεθύμνου.

Η δημοπράτηση του έργου είναι στις 20 Ιουνίου 2017. Το κόστος του έργου είναι 7.056.910 ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 5.691.056,91 ευρώ). Η διάρκεια των έργων είναι 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Αν το έργο ξεκινήσει στα τέλη του έτους θα ολοκληρωθεί στα τέλη του 2019.

Το έργο αφορά στην κατασκευή δικτύων αποχέτευσης για τη μεταφορά των λυμάτων των οικισμών: Δαφνέδες, Μουρτζανά, Γαράζον, Κάλυβος, Λιβάδια, Μαρινιανά, Κράνα, Βενί, Κατεριανά, Αξός και Ζωνιανά.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ 2014-2020, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020».


ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το παρόν αφορά στο 2ο υποέργο με τίτλο «Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων» προϋπολογισμού 5.691.056,91 EUR (χωρίς ΦΠΑ) της πράξης «Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων στους οικισμούς των Δ.Ε. Κουλούκωνα και Ζωνιανών του Δήμου Μυλοποτάμου». Το έργο αφορά στην κατασκευή δικτύων αποχέτευσης για τη μεταφορά των λυμάτων των οικισμών: Δαφνέδες,

Μουρτζανά, Γαράζον, Κάλυβος, Λιβάδια, Μαρινιανά, Κράνα, Βενί, Κατεριανά, Αξός και Ζωνιανά στη θέση που θα κατασκευαστεί η εγκατάσταση επεξεργσίας λυμάτων (εκτός οικισμού Μουρτζανών).

Συνολικά θα κατασκευαστούν αγωγοί PVC Σειράς 41 Φ 200 για 9740 μέτρα, Φ 250 για 5940 μέτρα, Φ 315 για 7230 μέτρα, Φ 355 για 6200 μέτρα και Φ 500 για 285 μέτρα καθώς και αγωγοί πολυαιθυλενίου Φ 225 για 600 μέτρα και Φ 75 για 2090 μέτρα. Το συνολικό μήκος των αποχετευτικών αγωγών είναι 32.085 μέτρα.

Το έργο περιλαμβάνει επίσης 2 αντλιοστάσια και την κατασκευή τοιχίου προστασίας της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων με συρματοκιβώτια.

ypodomes.com

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές