H Χ.Κωνσταντινίδης μειοδότησε στο μεγάλο έργο του Υποθαλάσσιου Αγωγού Νερού της Αίγινας

H Χ.Κωνσταντινίδης μειοδότησε στο μεγάλο έργο του Υποθαλάσσιου Αγωγού Νερού της Αίγινας

Προχώρησε ένα βήμα παραπέρα ο διαγωνισμός για τον Υποθαλάσσιο Αγωγό Νέρου που θα συνδέσει την Αίγινα με το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ. Συγκεκριμένα εχθές Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017 ανοίχτηκαν οι οικονομικές προσφορές του διαγωνισμού. Λύνεται με τον τρόπο αυτό το μεγάλο πρόβλημα υδροδότησης του νησιού της Αίγινας με τον πιο σύγχρονο αλλά και με τον πιο οικονομικό τρόπο, με όρους διαφάνειας και με σημαντικό όφελος για το δημόσιο συμφέρον.

Για πρώτη φορά για την κατασκευή ενός έργου τέτοιου μεγέθους με τη μέθοδο μελέτη – κατασκευή προσφέρθηκαν τόσο μεγάλες εκπτώσεις. Συγκεκριμένα Η Χ.Κωνσταντινίδης με ποσοστό 32% αναδείχθηκε  προσωρινός μειοδότης. Οι προσφορές για πρώτη φορά κινήθηκαν σε ποσοστά που υπερέβησαν το 20%. 

Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε με πλήρη διαφάνεια και με τέτοιους όρους που επέτρεψαν ανάπτυξη του ανταγωνισμού. Ουδείς εκ των 5 συμμετεχόντων απορρίφθηκε και δεν υπήρξε δυνατότητα πρόβλεψης του μειοδότη μέχρι το τελικό στάδιο, αυτό του ανοίγματος των οικονομικών προσφορών. Η νομιμότητα και οι επιλογές της Περιφέρειας κρίθηκαν εξάλλου με δύο αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Αναμένεται ο προβλεπόμενος έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Το έργο είναι μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα καθώς υποθαλάσσιος αγωγός μήκους 14 χιλιομέτρων θα ποντιστεί σε βάθος έως και 95 μέτρων στον βυθό του Σαρωνικού. Πρόκειται δε να ολοκληρωθεί σε 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και θα έχει τρία χρόνια εγγύηση και λειτουργία από τον ανάδοχο. 

Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι η Περιφέρεια Αττικής. Το κόστος του έργου είναι 24,5εκ.ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ). Στη δημοπράτηση υπήρξε έντονο ενδιαφέρον και τελικά είχαμε την κατάθεση 5 προσφορών από τα παρακάτω σχήματα: ΑΡΧΙΚΟΝ, ΑΚΤΩΡ, ΑΑΓΗΣ-ΑΚΩΝ, ΙΝΤΡΑΚΑΤ και Χ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ.

Το έργο θα εκτελεστεί στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ των νήσων Σαλαμίνας και Αίγινας. Έχει την αφετηρία του νότια του υφιστάμενου λιμενίσκου στην περιοχή της παραλίας Περάνης στη Σαλαμίνα και την κατάληξή του δυτικά του λιμένα Λεοντίου στην Αίγινα ακολουθώντας μια ευθυτενή χάραξη που παρακάμπτει τις νησίδες Λαγούσες από τα ανατολικά. Το συνολικό οριζόντιο μήκος του χερσαίου και υποθαλάσσιου τμήματος ανέρχεται σε 14,2 χλμ.

Η χρηματοδότηση του έργου αναμένεται να γίνει από το Νέο ΕΣΠΑ. Στα κριτήρια ανάθεσης πλέον της οικονομικότερης προσφοράς θα τεθούν υπόψη ακόμα η πληρότητα και αρτιότητα της τεχνικής προσφοράς, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του υλικού των σωλήνων, η μέθοδος κατασκευής και πόντισης του σχετικού εξοπλισμού και η ασφάλεια του κατασκευασμένου έργου.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το αντικείμενο της δημοπρασίας περιλαμβάνει:
— την εκπόνηση της Μελέτης Εφαρμογής του έργου και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας, που προβλέπεται από τα Τεύχη Δημοπράτησης.
— την κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού (χερσαίων και θαλάσσιων), όπως αυτά καθορίζονται στα Τεύχη Δημοπράτησης.
— τις δοκιμές ολοκλήρωσης του έργου,
— τη συντήρηση του έργου για χρονικό διάστημα τριάντα έξη (36) μηνών.
Όπου αναφέρεται ο όρος υποθαλάσσιος αγωγός εννοείται αγωγός ή και σύστημα αγωγών υδραυλικά ισοδύναμων για παροχή Q=21 500 m³/ημέρα.
Επίσης στο αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας περιλαμβάνεται και κάθε εργασία ή προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, η οποία είναι αναγκαία για την ολοκληρωμένη κατασκευή και άρτια λειτουργία του Έργου, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στα Τεύχη Δημοπράτησης.

Νίκος Καραγιάννης-ypodomes.com

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές