Κομοτηνή: Μειοδότης η ΑΛΤΕΚ στο αποχετευτικό έργο των 11,8εκατ.ευρώ σε Φανάρι-Αρώνη-Παραλία Μέστης

Κομοτηνή: Μειοδότης η ΑΛΤΕΚ στο αποχετευτικό έργο των 11,8εκατ.ευρώ σε Φανάρι-Αρώνη-Παραλία Μέστης

Με επιτυχία διεξήχθη η δημοπράτηση για το σημαντικό έργο αποχετευτικό έργο για την Κατασκευή δικτύων ακαθάρτων Φαναρίου-Αρώνης και Παραλίας Μέστης του Δήμου Κομοτηνής. Μειοδότης από τη διαγωνιστική διαδικασία, αναδείχθηκε η εταιρεια ΑΛΤΕΚ με ποσοστό έκπτωσης 67.09%.

Το έργο έχει κόστος 11.833.705,9 ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 9.543.311,21 ευρώ). Η ημέρα πραγματοποίησης του διαγωνισμού ήταν στις 5 Σεπτεμβρίου 2017 όπου και υπήρξε υψηλή συμμετοχή.

Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Κομοτηνής (ΔΕΥΑΚ). Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Η διάρκεια των έργων είναι 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και αν αυτό συμβεί στις αρχές του έτους τότε το έργο θα ολοκληρωθεί προς τα τέλη του 2019.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο αφορά στην κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης στα Τοπικά Διαμερίσματα Φαναρίου, Αρωγής και Παρ. Μέσης, μαζί με τους εξωτερικούς αγωγούς μεταφοράς λυμάτων και τα αναγκαία αντλιοστάσια για την μεταφορά λυμάτων προς την ΕΕΛ Φαναρίου.

Το έργο περιλαμβάνει συνολικά 38.413 m αγωγών αποχέτευσης εκ των οποίων τα 27.5730 m διατομής Φ250-500 είναι αγωγοί βαρύτητας στα εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης των οικισμών, ενώ τα 10.840 m αφορούν καταθλιπτικούς αγωγούς μεταφοράς λυμάτων από τους οικισμούς προς την ΕΕΛ μαζί με 10 αντλιοστάσια αποχέτευσης.

Τα έργα θα παραδοθούν πλήρη μαζί με τα τεχνικά τους έργα και αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων σε πλήρη και κανονική λειτουργία σύμφωνα με την ΑΕΠΟ.

ypodomes.com

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές