Σε δημοπράτηση μεγάλο αποχετευτικό έργο 17,9εκατ.ευρώ στην Κω

Σε δημοπράτηση μεγάλο αποχετευτικό έργο 17,9εκατ.ευρώ στην Κω

Σε δημοπράτηση είναι και επίσημα ένα από τα μεγαλύτερα αποχετευτικά έργα στο Νότιο Αιγαίο και συγκεκριμένα στην Κω. Μιλάμε για τοτο σημαντικό έργο «Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Αντιμάχειας, Καμάριoυ Κεφάλου και Α΄ Φάσης Μαστιχάριου».

Το κόστος του έργου είναι 17,9εκατ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 14,45κατ.ευρώ). Το έργο θα δημοπρατηθεί στις 28 Νοεμβρίου 2017 και αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον πολλών εταιρειών λόγω της έλλειψης νέων έργων.

Η διάρκεια των έργων ορίστηκε σε 30 μήνες και εφόσον η σύμβαση υπογραφεί μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι τότε συνολικά το τμήμα θα λειτουργήσει στα τέλη του 2021.

Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου ενώ το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 και από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΜ.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο θα εκτελεστεί στην Αντιμάχεια, το Καμάρι Κεφάλου και το Μαστιχάρι, της Νήσου Κω.

Το αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνει την κατασκευή ολοκληρωμένων και σε πλήρη λειτουργία δικτύων συλλογής και μεταφοράς ακαθάρτων, για την κάλυψη των οικισμών Αντιμάχειας, Μαστιχαρίου (έργα Α΄ Φάσης) και Καμαρίου (παραλίας Κεφάλου). Το συνολικό μήκος δικτύων ανέρχεται σε περίπου 48,6 km (37,7 Km βαρυτικοί και 10,9 Km καταθλιπτικοί αγωγοί) και περιλαμβάνει 9 αντλιοστάσια ακαθάρτων, εκ των οποίων τα τρία (Α1, Αα και Α2) στην Αντιμάχεια, τα τρία (Μ1, Μ2 και Μ3) στο Μαστιχάρι και τα άλλα τρία (Κ1, Κ3 και Κ4) στο Καμάρι.

Τα λύματα από την Αντιμάχεια και το Μαστιχάρι θα μεταφέρονται στην υφιστάμενη ΕΕΛ Καρδάμαινας και από το Καμάρι θα μεταφέρονται στα έργα προσαγωγής (αντλιοστάσιο ΚΕ) και στην προς κατασκευή ΕΕΛ Κεφάλου (το αντλιοστάσιο ΚΕ και η ΕΕΛ Κεφάλου θα κατασκευαστούν στο πλαίσιο ανεξάρτητης εργολαβίας).

Επίσης στο αντικείμενο περιλαμβάνεται και η κατασκευή 1.700 ιδιωτικών συνδέσεων, στους οικισμούς της Αντιμάχειας, του Καμαρίου και του Μαστιχαρίου.

ypodomes.com

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές