Προς υπογραφές και ξεκινά το μεγάλο έργο του Υποθαλάσσιου Αγωγού Νερού της Αίγινας

Προς υπογραφές και ξεκινά το μεγάλο έργο του Υποθαλάσσιου Αγωγού Νερού της Αίγινας

Ένα βήμα πριν τις υπογραφές είμαστε στο μεγάλο έργο που θα "ξεδιψάσει" την Αίγινα. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του ypodomes.com ολοκληρώθηκε επιτυχώς με την έγκριση του Ελεγκτιικού Συνεδρίου, η σύμβαση του έργου μόλις πριν λίγες μέρες. Τώρα ο ανάδοχος Χ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ θα πρέπει να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα προκειμένου να υπογραφεί το έργο και να ξεκινήσει η κατασκευαστική περίοδος. 

Να θυμίσουμε πως από τις 10 Ιουλίου η ως ανω εταιρεία είχε αναδειχθεί οριστικός ανάδοχος με ποσοστό έκπτωσης 32%.  Με την υλοποίηση αυτού του έργου λύνεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο το μεγάλο πρόβλημα υδροδότησης του νησιού της Αίγινας. 

Το έργο είναι μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα καθώς υποθαλάσσιος αγωγός μήκους 14 χιλιομέτρων θα ποντιστεί από την περιοχή Περάνη Σαλαμίνας σε βάθος έως και 95 μέτρων στον βυθό του Σαρωνικού. Πρόκειται δε να ολοκληρωθεί σε 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και θα έχει τρία χρόνια εγγύηση και λειτουργία από τον ανάδοχο. 

Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι η Περιφέρεια Αττικής. Το κόστος του έργου είναι 24,5εκ.ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ). Στη δημοπράτηση υπήρξε έντονο ενδιαφέρον και τελικά είχαμε την κατάθεση 5 προσφορών από τα παρακάτω σχήματα: ΑΡΧΙΚΟΝ, ΑΚΤΩΡ, ΑΑΓΗΣ-ΑΚΩΝ, ΙΝΤΡΑΚΑΤ και Χ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ.

Το έργο θα εκτελεστεί στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ των νήσων Σαλαμίνας και Αίγινας. Έχει την αφετηρία του νότια του υφιστάμενου λιμενίσκου στην περιοχή της παραλίας Περάνης στη Σαλαμίνα και την κατάληξή του δυτικά του λιμένα Λεοντίου στην Αίγινα ακολουθώντας μια ευθυτενή χάραξη που παρακάμπτει τις νησίδες Λαγούσες από τα ανατολικά. Το συνολικό οριζόντιο μήκος του χερσαίου και υποθαλάσσιου τμήματος ανέρχεται σε 14,2 χλμ.

Η χρηματοδότηση του έργου αναμένεται να γίνει από το Νέο ΕΣΠΑ. Στα κριτήρια ανάθεσης πλέον της οικονομικότερης προσφοράς θα τεθούν υπόψη ακόμα η πληρότητα και αρτιότητα της τεχνικής προσφοράς, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του υλικού των σωλήνων, η μέθοδος κατασκευής και πόντισης του σχετικού εξοπλισμού και η ασφάλεια του κατασκευασμένου έργου.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το αντικείμενο της δημοπρασίας περιλαμβάνει:
— την εκπόνηση της Μελέτης Εφαρμογής του έργου και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας, που προβλέπεται από τα Τεύχη Δημοπράτησης.
— την κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού (χερσαίων και θαλάσσιων), όπως αυτά καθορίζονται στα Τεύχη Δημοπράτησης.
— τις δοκιμές ολοκλήρωσης του έργου,
— τη συντήρηση του έργου για χρονικό διάστημα τριάντα έξη (36) μηνών.
Όπου αναφέρεται ο όρος υποθαλάσσιος αγωγός εννοείται αγωγός ή και σύστημα αγωγών υδραυλικά ισοδύναμων για παροχή Q=21 500 m³/ημέρα.
Επίσης στο αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας περιλαμβάνεται και κάθε εργασία ή προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, η οποία είναι αναγκαία για την ολοκληρωμένη κατασκευή και άρτια λειτουργία του Έργου, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στα Τεύχη Δημοπράτησης.

Νίκος Καραγιάννης-ypodomes.com

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές