Σε δημοπράτηση έργο αποχέτευσης στο Δήμο Παγγαίου με 10εκατ.ευρώ

Σε δημοπράτηση έργο αποχέτευσης στο Δήμο Παγγαίου με 10εκατ.ευρώ

Σε δημοπράτηση είναι πλέον επίσημα ένα από τα σημαντικότερα έργα αποχέτευσης στην Θράκη. Αναφερόμαστε στο έργο για την "Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και έργων προσαγωγής Δημοτικής Ενότητας Ορφανού Δήμου Παγγαίου".

Το έργο έχει κόστος 10,13εκατ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 8,17εκατ.ευρώ) και το οποίο αναμένεται να τραβήξει τα βλέμματα πολλών τεχνικών εταιρειών. Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Παγγαίου.

Η ημέρα δημοπράτησης είναι η 15η Δεκεμβρίου 2017 και ο χρόνος της διάρκειας της κατασκευαστικής περιόδου είναι 18 μήνες. Υπολογιστικά, αν το έργο συμβασιοποιηθεί το ερχόμενο καλοκαίρι τότε θα μπορέσει να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2020.

Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 (ΥΜΕ-ΠΕΡΑΑ).

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Στο έργο περιλαμβάνεται η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και των έργων προσαγωγής της Δημοτικής ενότητας Ορφανού. Αναλυτικότερα, στα πλαίσια της παρούσας εργολαβίας περιλαμβάνεται η κατασκευή των κάτωθι:

Εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και έργων προσαγωγής οικισμού παραλίας Οφρυνίου (Τούζλα). Το σύνολο των προβλεπόμενων έργων περιλαμβάνει αγωγούς συνολικού μήκους περίπου 35,0 km. και τέσσερα (4) αντλιοστάσια (Α1, Α2, Α3 & Β).

'Εργων προσαγωγής οικισμού Οφρυνίου. Το σύνολο των προβλεπόμενων έργων περιλαμβάνει αγωγούς συνολικού μήκους περίπου 5,7 km. και ένα (1) αντλιοστάσιο.

'Εργων προσαγωγής οικισμού Κάρυανης. Το σύνολο των προβλεπόμενων έργων περιλαμβάνει αγωγούς συνολικού μήκους περίπου 7,2 km. και ένα (1) αντλιοστάσιο.

Κατασκευή επιπρόσθετου αντλιοστασίου εντός του γηπέδου της ΕΕΛ, με καταθλιπτικό αγωγό συνολικού μήκους 189,0 μ. για την μεταφορά του συνόλου της παροχής στο φρεάτιο εισόδου της μονάδας προεπεξεργασίας.

ypodomes.com

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές