Λέσβος: Υπεγράφη και ξεκινά αποχετευτικό έργο στη Μυτιλήνη

Λέσβος: Υπεγράφη και ξεκινά αποχετευτικό έργο στη Μυτιλήνη

Ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία και υπεγράφη το σημαντικότερο έργο αποχέτευσης για το νησί της Λέσβου. Συγκεκριμένα μιλάμε για το έργο αντικατάστασης αγωγού ομβρίων επί των οδών Βουρνάζων και Αεροπόρου Γιανναρέλλη της πόλης Μυτιλήνης.

Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης — Αποχέτευσης Λέσβου (ΔΕΥΑΛ) με αρχικό κόστος 5,23εκατ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ). Ανάδοχος του έργου με 2,49εκατ.ευρώ είναι η εταιρεία Κατασκευή ΑΤΕ με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Συνολικά κατά τη διάρκεια της δημοπράτησης κατατέθηκαν 11 προσφορές.

Η υπογραφή της σύμβασης έγινε στις 13 Νοεμβρίου και η διάρκεια των εργασιών καθορίστηκε για 18 μήνες. Αυτό σημαίνει ότι το έργο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Μάιο του 2019. Πρόκειται για έργο χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η κατασκευή του αγωγού ομβρίων Λαγκάδας μήκους L = 1.210 ΜΜ (οδοί Αεροπόρου Γιανναρέλλη και Βουρνάζων) σε αντικατάσταση του υφιστάμενου, η ταυτόχρονη κατασκευή των αγωγών ακαθάρτων και ύδρευσης παράλληλα με τον αγωγό ομβρίων και η κατασκευή όλων των απαραίτητων μικροέργων (φρεάτια υδροσυλλογής, συνδέσεις με υφιστάμενα δίκτυα κλπ.) ούτως ώστε το έργο να καταστεί λειτουργικό και να συνδέεται με τα υφιστάμενα δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων — ομβρίων και ύδρευσης που καταλήγουν σ΄ αυτό.

ypodomes.com

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές