Υπεγράφη αποχετευτικό έργο στη Λάρισα

Υπεγράφη αποχετευτικό έργο στη Λάρισα

Ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία και υπεγράφη η σύμβαση για το έργο κατασκευής κεντρικού αποχετευτικού αγωγού από τη Φαλάνη μέχρι τον Βιολογικό της Γιάννουλης στην περιοχή της Λάρισας.

Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία ΑΤΡΑΞ ΑΤΕ με ποσό 514χιλ.ευρώ. Το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί σε 4 μήνες. Η χρηματοδότηση του προέρχεται από το ΕΣΠΑ μέσω του Ε.Π. ΥΜΕ-ΠΕΡΑΑ.

Το έργο εκτελείται από το νέο αντλιοστάσιο της Φαλάνης, που χωροθετείται έξω από τον οικισμό της Φαλάνης και Ν.Α. αυτής, έως την Ε.Ε.Λ. Γιάννουλης που χωροθετείται Α. της πόλης της Γιάννουλης.

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές