Σε δημοπράτηση έργα συνδεσης ύδρευσης στη Θεσσαλονίκη με 7,4εκατ.ευρώ

Σε δημοπράτηση έργα συνδεσης ύδρευσης στη Θεσσαλονίκη με 7,4εκατ.ευρώ

Σε δημοπράτηση είναι τα έργα ολοκλήρωσης της σύνδεσης των χαμηλών περιοχών Θεσσαλονίκης. Φορέας Υλοποίησης είναι η ΕΥΑΘ. Το έργο έχει κόστος 7,45εκατ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 6,01εκατ.ευρώ). Πρόκειται για έργα που θα εκτελεστούν στην ευρύτερη περιοχή του Ανισόπεδου Κόμβου Κ16, στη συμβολή ΠΑ.ΘΕ. και Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και των Αντλιοστασίων Αποχέτευσης Α3 και Α4.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12 Ιουνίου και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 15 Ιουνίου 2018. Η διάρκεια της σύμβασης είναι 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης πράγμα που σημαίνει πως αν το έργο ξεκινήσει στις αρχές του 2019, τότε με το αρχικό χρονοδιάγραμμα θα ολοκληρωθεί στις αρχές του 2021.

Το έργο χρηματοδοτείται:

α) πιστώσεις της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και

β) το ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014 - 2020» και αναμένεται να τραβήξει το ενδιαφέρον πολλών τεχνικών εταιρειών.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο έχει ως αντικείμενο:

Την αντικατάσταση του υφιστάμενου καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης, διαμέτρου 900mm εντός των ορίων απαλλοτρίωσης του κόμβου Κ16 και των παρακείμενων οδών, με δίδυμο καταθλιπτικό αγωγό διαμέτρου ελατού χυτοσιδήρου DN 900mm, μήκους 1.665,00μ. περίπου, από το αντλιοστάσιο (Α4) έως το νέο φρεάτιο που προβλέπεται να κατασκευαστεί στα πλαίσια της εργολαβίας κατασκευής του Β' Κλάδου του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού (ΚΑΑ) με κατάλληλη διάταξη σύνδεσης.

Την αντικατάσταση του υφιστάμενου βαρυτικού αγωγού αποχέτευσης από νέο αγωγό υλικού PVC, διαμέτρου 500mm και μήκους 614,00 μ. περίπου, ο οποίος θα ξεκινά από τη διασταύρωση της οδού Πόντου και της Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού και θα καταλήγει στο αντλιοστάσιο (Α4) στην οδό Καλοχωρίου.

Την αντικατάσταση του υφιστάμενου καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης από νέο αγωγό υλικού HDPE, διαμέτρου 90mm και μήκους 1.165,00 μ. περίπου, ο οποίος θα έχει ως αφετηρία την Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης (Κ.Α.Θ.) και θα καταλήγει στο φρεάτιο του ΚΑΑ επί της οδού Πόντου.

Τη βελτίωση - αναβάθμιση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των δύο (2) αντλιοστασίων αποχέτευσης Α3 και Α4 και την κατασκευή νέου δίδυμου καταθλιπτικού χαλύβδινου αγωγού διαμέτρου Φ800 και μήκους περίπου 92,30μ. του αντλιοστασίου Α3.

Την κατασκευή αγωγών αποχέτευσης επί της οδού Αγ. Νεκταρίου και των συλλεκτήριων αγωγών του οικισμού Δενδροποτάμου προς τον συλλεκτήρα αγωγό διαμέτρου Φ800 των χαμηλών περιοχών που καταλήγει στο αντλιοστάσιο Α3.

Τη σύνδεση των νέων καταθλιπτικών αγωγών αποχέτευσης του αντλιοστασίου Α3 με τον υφιστάμενο αγωγό βαρύτητας Φ1000 στην οδό Καλοχωρίου, με την κατασκευή αγωγού αποχέτευσης από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος διαμέτρου DN1200mm, μήκους 177,25 μ. περίπου και την κατασκευή αγωγού υπερχείλισης Φ630, μήκους 22,26 μ. περίπου.

ypodomes.com

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές