Στις 17 Δεκεμβρίου ο μεγάλος διαγωνισμός των 71,9εκατ.ευρώ για το δίκτυο αποχέτευσης στην Παλλήνη

Στις 17 Δεκεμβρίου ο μεγάλος διαγωνισμός των 71,9εκατ.ευρώ για το δίκτυο αποχέτευσης στην Παλλήνη

Στις 17 Δεκεμβρίου πρόκειται να πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στην Παλλήνη. Πρόκειται για ένα σημαντικά μεγάλο έργο με ποσό 71,9εκατ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 58,05εκατ.ευρώ) το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες στις περιοχές Ανθούσας, Γέρακα και Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης. Στο έργο συμπεριλαμβάνεται αγωγός μεταφοράς λυμάτων στις περιοχές Δ. Αγ. Παρασκευής και Χαλανδρίου.

Το έργο έχει διάρκεια 48 μήνες και εφόσον δεν έχουμε καθυστερήσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευαστικής περιόδου θα ολοκληρωθεί το 2023. Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι η ΕΥΔΑΠ. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του Ε.Π. ΥΜΕ-ΠΕΡΑΑ αλλά και από πιστώσεις της ΕΥΔΑΠ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου. Το έργο αναμένεται να προσελκύσει πολλές τεχνικές εταιρείες λόγω του μεγάλου του προϋπολογισμού αλλά και του γεγονότος ότι βρίσκεται εντός Αττικής.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το παρόν έργο αφορά στην κατηγορία υδραυλικών έργων. Περιλαμβάνει την κατασκευή των κύριων (πρωτεύον δίκτυο) και των δευτερευόντων αγωγών (δευτερεύον δίκτυο) αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων, στις περιοχές Ανθούσας, Γέρακα και Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης, καθώς και την κατασκευή των ιδιωτικών συνδέσεων των ακινήτων με το δίκτυο αυτό.

Το πρωτεύον δίκτυο ακαθάρτων των περιοχών του Δήμου Παλλήνης (Ανθούσα, Γέρακας, Παλλήνη), αφορά αφενός στην κατασκευή 6 αντλιοστασίων ακαθάρτων και των αντίστοιχων καταθλιπτικών αγωγών, συνολικού μήκους 14,5 χλμ. περίπου, μέσω των οποίων προωθούνται τα λύματα του Δήμου Παλλήνης, μέχρι την υπέρβαση του αυχένα του Σταυρού Αγίας Παρασκευής και αφετέρου στην κατασκευή βαρυτικού αγωγού συνολικού μήκους 5 χλμ. περίπου, ο οποίος παραλαμβάνει τα λύματα αυτά και τα οδηγεί με φυσική ροή σε υφιστάμενο αγωγό ακαθάρτων στην περιοχή του Χαλανδρίου, ώστε μέσω του παρακηφίσιου συλλεκτήρα, να καταλήξουν στο Κ.Ε.Λ. Ψυττάλειας.

Το δευτερεύον δίκτυο ακαθάρτων περιλαμβάνει τις Δ.Ε. Ανθούσας, Γέρακας, Παλλήνης και αφορά:

α) για την περιοχή της Δ.Ε. Ανθούσας, στην κατασκευή βαρυτικού δικτύου μήκους 14 χλμ. περίπου, στην εγκατάσταση 3 μικρών προκατασκευασμένων αντλιοστασίων Α0, Β0 και Γ0, για την ανύψωση των λυμάτων σε υψηλά σημεία του βαρυτικού δικτύου και στην κατασκευή των απαιτούμενων καταθλιπτικών αγωγών μήκους 500 μ. περίπου. Το δίκτυο αυτό συνδέεται με το δίκτυο ακαθάρτων της Δ.Ε. Παλλήνης και καταλήγει στα αντλιοστάσια ΑΣ/3 και ΑΣ/4 του πρωτεύοντος δικτύου με βαρυτικό δίκτυο·

β) για την περιοχή της Δ.Ε. Γέρακα, στην κατασκευή βαρυτικού δικτύου μήκους 59 χλμ. περίπου, που μεταφέρει τα λύματα στα αντλιοστάσια ΑΣ/1 και ΑΣ/2 του πρωτεύοντος δικτύου·

γ) για την περιοχή της Δ.Ε. Παλλήνης, στην κατασκευή βαρυτικού δικτύου μήκους 77 χλμ. περίπου, που μεταφέρει τα λύματα στα αντλιοστάσια ΑΣ/3, ΑΣ/4, ΑΣ/5 και ΑΣ/6 του πρωτεύοντος δικτύου, στην εγκατάσταση 4 μικρών προκατασκευασμένων αντλιοστασίων Γ0, Ε0, Κ0 και Λ0, για την ανύψωση των λυμάτων σε υψηλά σημεία του βαρυτικού δικτύου και στην κατασκευή των απαιτούμενων καταθλιπτικών αγωγών μήκους 1.820 μ. περίπου.

Τέλος, η κατασκευή των εξωτερικών συνδέσεων των ακινήτων, περιλαμβάνει την κατασκευή του φρεατίου προσαρμογής και της διάταξης των αγωγών, και ειδικών τεμαχίων, για τη σύνδεση των ακινήτων με το ανωτέρω δευτερεύον δίκτυο ακαθάρτων.

Όσον αφορά στα υλικά των αγωγών, που προβλέπεται να κατασκευασθούν σε ανοικτό όρυγμα, θα γίνει χρήση:

α) πλαστικών σωλήνων από PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, για τις διαμέτρους D=200mm, D=250mm, D=315mm και D=355mm·

β) σωλήνων φυγοκεντρικής έγχυσης από πολυεστέρες ενισχυμένου με υαλονήματα με διάμετρο D=400mm·

γ) σωλήνων SN/8 από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) διπλού δομημένου τοιχώματος με λεία εσωτερική επιφάνεια, με διάμετρο D=500mm και D=600mm·

δ) σωλήνων από ελατό χυτοσίδηρο με διάμετρο D=600mm και

ε) σωλήνων από ελατό χυτοσίδηρο, για τις περιπτώσεις δίδυμων καταθλιπτικών αγωγών με διάμετρο D=80, D=125mm, D=150mm, D=200mm, D=250mm, D=300mm και D=350mm.

Επιπλέον αυτών, προβλέπεται η κατασκευή μικροσηράγγων με τη μέθοδο της οριζόντιας διάτρησης αγωγού διαμέτρου D=250mm και με τη μέθοδο της ωθούμενης συστοιχίας σωλήνων (pipe jacking) αγωγού διαμέτρων D=400mm και D=600mm.

Επίσης, προβλέπεται η κατασκευή των απαιτούμενων φρεατίων επίσκεψης, συμβολής ή και πτώσης, είτε προκατασκευασμένα για τύπο φρεατίου ΕΑ-1 και για βάθη αγωγών έως 4,50 μ. είτε έγχυτα, για τύπο φρεατίου ΕΑ-1 και για βάθη αγωγών μεγαλύτερα των 4,50 μ., καθώς και για τύπο φρεατίου ΕΑ-2 και ΕΑ-3, για όλα τα βάθη, καθώς επίσης και φρεάτια από συνθετικά υλικά, στην περίπτωση μικρού βάθους.

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές