Σε δημοπράτηση έργο αποχέτευσης στα Νέα Στύρα Καρύστου

Σε δημοπράτηση έργο αποχέτευσης στα Νέα Στύρα Καρύστου

Σε δημοπράτηση είναι το έργο για την Αποχέτευση ακαθάρτων, οικισμών Νέων Στύρων Δήμου Καρύστου. Φορέας Υλοποίησης είναι ο Δήμος Καρύστου. Αντικείμενο τού υπό δημοπράτηση έργου, αποτελεί η κατασκευή του δικτύου ακαθάρτων των οικισμών Νέων Στύρων, Στύρων, με τα απαιτούμενα αντλιοστάσια.

Το κόστος του έργου είναι 7,19εκατ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, 5,8εκατ.ευρώ χωρίς ΦΠΑ). Η δημοπράτηση θα διεξαχθεί στις 21 Ιανουαρίου 2019 και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 25 του μήνα. Η διάρκεια του έργου είναι 600 ημέρες (περίπου 20 μήνες). Εφόσον τα έργα ξεκινήσουν το καλοκαίρι τότε θα ολοκληρωθούν -μη συνυπολογίζοντας τυχόν καθυστερήσεις- την Άνοιξη του 2021.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Φιλόδημος I»
(Συγχρηματοδότηση από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, και ιδίους πόρους) και αναμένεται να προκαλέσει το ενδιαφέρον πολλών τεχνικών εταιρειών μεσαίας τάξης.

ypodomes.com

 

 

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές