Σε δημοπράτηση με 10.49κατ.ευρώ η επέκταση-εκσυγχρονισμός του Βιολογικού στο Δοξάτο

Σε δημοπράτηση με 10.49κατ.ευρώ η επέκταση-εκσυγχρονισμός του Βιολογικού στο Δοξάτο

Σε δημοπράτηση είναι η επέκταση και εκσυγχρονισμό του Βιολογικού και η κατασκευή εξωτερικών δικτύων σύνδεσης οικισμών στο Δήμο Δοξάτου. κατασκευή για το νέο Δημαρχιακό Μέγαρο Χαλανδρίου. Το κόστος ανέρχεται σε 10,49εκατ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 8,46εκατ.ευρώ). Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Δοξάτου. Η σύμβαση αφορά αφενός στην επέκταση, συμπλήρωση και εκσυγχρονισμό της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Δοξάτου και αφετέρου, την κατασκευή των έργων μεταφοράς λυμάτων οικισμών του Δήμου Δοξάτου προς την Ε.Ε.Λ. Δοξάτου. Στο αντικείμενο περιλαμβάνεται, επίσης, η 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία και η 12μηνη κανονική λειτουργία της Ε.Ε.Λ.

Η δημοπράτηση θα πραγματοποιηθεί στις 11 Φεβρουαρίου και η αποσφράγιση των προσφορών στις 15 Φεβρουαρίου 2019. Η διάρκεια της σύμβασης ορίστηκε σε 36 μήνες και εφόσον τα έργα ξεκινήσουν μέχρι το ερχόμενο Φθινόπωρο τότε το έργο θα μπορέσει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2022. Όπως αναφέρεται η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών - Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020», με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής, από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με ΣΑΕΠ 2018ΣΕ27510029 και από ιδίους πόρους του Δήμου Δοξάτου.


Νίκος Καραγιάννης-ypodomes.com

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές