Σε δημοπράτηση έργα αποχέτευσης στην Άνδρο

Σε δημοπράτηση έργα αποχέτευσης στην Άνδρο

Σε δημοπράτηση βγήκε η ολοκλήρωση δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων, οικισμών Μεσσαριάς και Λειβαδίων Δ.Ε. Άνδρου. Το κόστος του έργου είναι 679χιλ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 548χιλ.ευρώ). Φορέας Υλοποίησης είναι ο Δήμος Άνδρου.

Η δημοπράτηση θα διεξαχθεί στις 14 Φεβρουαρίου 2019 και η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 20 Φεβρουαρίου. Το έργο έχει διάρκεια 12 μήνες πράγμα που σημαίνει πως αν τα έργα ξεκινήσουν το ερχόμενο Φθινόπωρο τότε το έργο θα ολοκληρωθεί προς το τέλος του 2020.

Το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2010» με τίτλο πράξης «Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων και αγωγών μεταφοράς Χώρας Άνδρου (β φάση)» και MIS 5002210. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ
Στο αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας περιλαμβάνεται η ολοκλήρωση των δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων, των οικισμών της Μεσσαριάς και των Λειβαδίων της Δ.Ε. Άνδρου, ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία τους και η μεταφορά των λυμάτων στο υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων της Χώρας τής Άνδρου και στη συνέχεια, μέσω των υφιστάμενων έργων μεταφοράς, στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της Άνδρου.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή 1,48 Km βαρυτικών αγωγών, διαμέτρων Φ200 και Φ250, 1 αντλιοστασίου ακαθάρτων και του καταθλιπτικού αγωγού διαμέτρου Φ125 και μήκους 0,96Km.

ypodomes.com

 

 

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές