Υπεγράφη το έργο για Βιολογικό Καθαρισμό και αγωγούς στη Σαμοθράκη

Υπεγράφη το έργο για Βιολογικό Καθαρισμό και αγωγούς στη Σαμοθράκη

Υπεγράφη και ήδη ξεκίνησε το έργο για την κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Σαμοθράκης, αντλιοστασίου και αγωγού σύνδεσης με την Ε.Ε.Λ., και αγωγού διάθεσης λυμάτων. Φορέας Υλοποίησης είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Κομοτηνής (ΔΕΥΑΚ).

Το έργο αφορά στην κατασκευή του κεντρικού αντλιοστασίου ακαθάρτων, του αγωγού προσαγωγής και της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμού Καμαριώτισσας, καθώς και την αντικατάσταση τμήματος τού παραλιακού δικτύου αποχέτευσης. Ακόμα, το έργο περιλαμβάνει κτίριο διοίκησης με χώρους γραφείων, κέντρο ελέγχου, εργαστήρια νερού και λυμάτων χώρους αποθήκης και εφεδρικής ισχύος.

Ανάδοχος είναι η Κοινοπραξία: Δημήτρειος Α.Ε. / Δασκαλούδης Θεοδόσιος. Το αρχικό κόστος του έργου ήταν 3,24εκατ.ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ) και με έκπτωση διαμορφώθηκε σε 1,92εκα.ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ).

Η σύμβαση υπεγράφη στις 12 Δεκεμβρίου 2018 και η διάρκεια της είναι 12 μήνες. Αυτό σημαίνει ότι το σύνολο των εργασιών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στο τέλος της τρέχουσας χρονιάς.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ταμείο συνοχής του «ΕΠΠΕΡΑΑ 2007 — 2013» και από εθνικούς πόρους.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο αφορά στην κατασκευή του κεντρικού αντλιοστασίου ακαθάρτων του αγωγού προσαγωγής και της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμού Καμαριώτισσας καθώς και αντικατάσταση τμήματος του παραλιακού δικτύου αποχέτευσης.
Το αντλιοστάσιο αφορά στην άντληση του συνόλου των λυμάτων του οικισμού τα οποία με καταθλιπτικό αγωγό μήκους 1 290 m διατομής Φ160 καταφτάνουν στην ΕΕΛ. Η ΕΕΛ περιλαμβάνει τα στάδια προεπεξεργασίας των λυμάτων και βοθρολυμάτων του νησιού, αεριζόμενη εξισορρόπηση με αντλιοστάσιο τροφοδοσίας, την βιολογική επεξεργασία με σύστημα SBR και φάσεις αερισμού, ανοξική, καθίζησης και εκροής, τριτοβάθμια επεξεργασία με κροκίδωση και διύλιση και απολύμανση με χλώριο και αποχλωρίωση και στη συνέχεια γίνεται η διάθεση στη θάλασσα μέσω υφιστάμενου αγωγού.

Η ΕΕΛ διαθέτει ακόμα δεξαμενή αποθήκης της λάσπης καθώς και μικρή μονάδα αφυδάτωσης της ιλύος. Ακόμα το έργο περιλαμβάνει κτίριο διοίκησης με χώρους γραφείων, κέντρο ελέγχου, εργαστήρια νερού και λυμάτων χώρους αποθήκης και εφεδρικής ισχύος. Ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει το συνολικό έργο θα το λειτουργήσει σε δοκιμαστική λειτουργία για διάστημα 2 μηνών και θα το παραδόσει σε πλήρη και κανονική λειτουργία σύμφωνα με την ΑΕΠΟ.

ypodomes.com

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές