ΟΑΚ: Υψηλές πληρότητες στους ταμιευτήρες νερού της Κρήτης

ΟΑΚ: Υψηλές πληρότητες στους ταμιευτήρες νερού της Κρήτης

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. για τις πληρότητες των ταμιευτήρων του νησιού. Σύμφωνα με την αρμόδια Διεύθυνση Διαχείρισης Συγκοινωνιακών & Υδραυλικών Έργων, βάσει των μετρήσεων, τα δεδομένα των ταμιευτήρων για τους οποίους ο Οργανισμός έχει την αρμοδιότητα, τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019 παρουσίαζαν την ακόλουθη εικόνα: 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΑΚ Α.Ε. (18-2-2019)

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΙΣΡΟΕΣ

(από 1-9-2018)

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ

(%)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΦΡΑΓΜΑ ΠΟΤΑΜΩΝ

22.500.000 κ.μ.

23.730.000 κ.μ.

22.500.000 κ.μ.

100%

Ολοκλήρωση πλήρωσης από 19-12-2018 (έχουν ήδη υπερχειλίσει 19.830.000 κ.μ.)

ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ

25.270.000 κ.μ.

20.765.060 κ.μ.

21.876.060 κ.μ.

87%

·  Από 1-2-2019 έχουν εισέλθει στον ταμιευτήρα 10.100.000 κ.μ.

·  Τις τελευταίες 3 μέρες έχουν εισέλθει στον ταμιευτήρα 5.000.000 κ.μ.

ΦΡΑΓΜΑ ΒΑΛΣΑΜΙΩΤΗ

 5.120.000 κ.μ.

1.724.000 κ.μ.

1.900.000 κ.μ.

37%

Διακοπή τροφοδοσίας από 31-1-2019

Λ/Δ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ

 2.150.000 κ.μ.

450.000 κ.μ.

2.150.000 κ.μ.

100%

Ολοκλήρωση πλήρωσης από 12-1-2019

ΣΥΝΟΛΟ

55.040.000 κ.μ.

46.669.060 κ.μ.

48.426.060 κ.μ

88%

 

 

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές